SVDC

Masterclass crisisbeheersing voor bestuurders en crisisteams zorgsector

08:45 18:00
Hotel restaurant Oud London te Zeist

Zorginstellingen zijn zich steeds beter aan het voorbereiden op grootschalige externe en interne rampen en crisissituaties. Het goed functioneren van crisisteams is daarbij erg belangrijk. In het bijzonder geldt dat voor bestuurders die doorgaans leiding geven aan deze teams. Zij dienen op het terrein van integrale veiligheid, continuïteit van zorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding een visie en beleid te ontwikkelen en mensen en middelen voor de uitvoering daarvan vrij te maken. Kennis en kennissennetwerk zijn voor bestuurders en leden van crisisteams dan ook onontbeerlijk. Speciaal voor deze doelgroep heeft SVDC een Masterclass Crisisbeheersing ontwikkeld die structureel meerdere keren per jaar plaatsvindt.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van de Masterclass is bewustwording en kennisverdieping van het beleidsterrein continuïteit van zorg, integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Afgeleide doelstellingen zijn het kunnen uitvoeren van en zelfevaluatie en het opbouwen van een relatienetwerk.

Doelgroep
De doelgroep van de Masterclass bestaat uit bestuurders en leden crisisteams van ziekenhuizen, GGD- en ambulancediensten, huisartsenverenigingen en huisartsenposten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en overige ketenzorgpartners 
Het deelnemersaantal per Masterclass is minimaal 12 en maximaal 20 personen. 

Inhoud
Thema’s die bij de Masterclass aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

  • Een (bestuurlijke) visie op integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
  • Zijn de risico’s goed in kaart gebracht?
  • Zicht krijgen op het multidisciplinaire regionale en landelijke veiligheidsbeleid.
  • Is de crisisplanvorming op orde en wordt deze periodiek geactualiseerd?
  • Wordt er goed invulling gegeven aan opleiden, trainen en oefenen?
  • Is er toezicht door middel van evaluaties waardoor men weet hoe het er voorstaat?
  • Leiderschap en crisiscommunicatie als tool of management bij crisisbeheersing.
  • Ethiek in crisisbesluitvorming (morele dilemma’s)

Sprekers en toelichting presentaties 2024

Gert-Jan Ludden gaat in op de actuele ontwikkelingen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de daarbij behorende processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Hij bespreekt de risico’s waar zorginstellingen mee te maken krijgen en hoe men zich daar goed op kan voorbereiden.
et kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO 2.0 zal worden toegelicht.

Martin Madern gaat in op het thema: hoe pas je soft skills effectief toe in stoere crisisteams?
Dat wordt in de praktijk nogal eens onderschat, terwijl daar toch vaak de oorzaak ligt van het niet goed functioneren van crisisteams.
Hij maakt een vergelijk met het crew resource management zoals dat in de luchtvaart is ontwikkeld en waar we binnen de publieke sector nog veel van kunnen leren.
Crisisteams kunnen dan nog een stuk professioneler worden zo stelt hij vast.

Wim Schellekens analyseert op hoofdlijnen de belangrijkste knelpunten waar we tijdens de coronacrisis tegenaan zijn gelopen en beschrijft hoe we de crisisaanpak bij een volgende pandemie fundamenteel kunnen verbeteren. Als ex voorzitter van het Red Team heeft hij daar inmiddels veel over gepubliceerd.

Peter Jue bespreekt een complexe en atypische crisis waar je als ziekenhuis (maar ook andere zorginstellingen) zomaar tegen aan kunt lopen en wat dat betekent voor effectief crisismanagement in de praktijk.
Het bijzondere hier is dat het een gebeurtenis uit het verleden betreft die hedendaags crisismanagement vereist en dat is ingewikkeld.

Ineke Strijp gaat als ervaren bestuurder binnen de GGZ wereld en als onderzoeker van ernstige incidenten binnen zorginstellingen in op regelmatigheden, patronen en valkuilen binnen het proces van integrale crisisbeheersing. Leiderschap en crisiscommunicatie zijn voor haar cruciale kernkwaliteiten voor een bestuurder.

U ontvangt tijdens de Masterclass drie boeken die de afgelopen periode zijn verschenen over crisisbeheersing:

Het programma leest u hier in pdf

Kosten
De deelnamekosten zijn € 895,- p.p. excl. btw inclusief vakliteratuur. Bij aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 750,- p.p. excl. btw (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden).

Aanmelden kunt u hier doen.

Deze pagina is een onderdeel van: