Simpel Switchen, AEF en VGN Regiobijeenkomsten

Naar domein overstijgende ondersteuning rondom Simpel Switchen

13.00 16.30
Nijmegen

Stap aan boord van onze Inspiratielabs on Tour en ontdek de kracht van domein overstijgende samenwerking rondom Simpel Switchen voor mensen met een beperking op weg naar werk! Dompel jezelf onder in hoe succesvolle domein overstijgende ondersteuning blokkades wegneemt bij in de samenwerking tussen het ‘Rijk van Nijmegen en Pluryn. Deel ervaringen, ontdek stappen voor jouw regio en deel wat jij nodig hebt voor goede integrale ondersteuning. Werk je als manager bij een sociaal ontwikkelbedrijf, zorgorganisatie, UWV of in het sociaal domein bij een gemeente?

Jongeman is in werkplaats aan het werk

Domein overstijgend werken 

Mensen met een beperking krijgen te maken met veel wetten en regels wanneer zij de stap maken van dagbesteding naar werk. Domein overstijgend werken vanuit verschillende gemeentedomeinen, sociaal ontwikkelbedrijven, UWV en zorgorganisaties kan blokkades naar werk wegnemen. Dat maakt het voor mensen met een beperking makkelijker en minder risicovol om te schakelen tussen indicaties, organisaties en begeleiders op hun weg naar een passende werkplek.

Er zijn al veel mooie initiatieven die laten zien dat domein overstijgende ondersteuning kan werken. Toch valt er voor betrokken partijen nog veel te leren. Zo zijn er veel verschillende werkwijzen, verschillen in regelgeving, schotten in budgetten en is de integrale aanpak soms nog te versnipperd en gebonden aan de lokale situatie. 

Denk mee en laat je inspireren 

Denk mee over wat in jouw regio nodig is om mensen met een beperking die met Simpel Switchen de stap naar werk maken domein overstijgend te ondersteunen. Sluit je aan bij onze tour en krijg een inspirerend kijkje in de keuken van een goed voorbeeld in jouw regio.

Laat je inspireren door de samenwerking tussen het Rijk van Nijmegen en Pluryn en ga met andere professionals in gesprek over hoe je de lessen toepast op domein overstijgende ondersteuning rondom Simpel Switchen voor mensen met een beperking. Welke stappen en acties zijn het meest kansrijk? Hoe zet je de cruciale eerste stap? En welke ondersteuning is nodig om die stap te zetten? 

Leer tijdens dit inspiratielab over de succesvolle samenwerking tussen gemeenten, zorgorganisaties en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen en de bijdrage van een Simpel Switchen-visie. En verken welke inzichten en ideeën je in je eigen praktijk kan inzetten.

We gebruiken de Inspiratielabs ook om te achterhalen welke ondersteuning nodig is om de beschikbare lessen en inzichten rondom integrale ondersteuning toe te passen. Zo kunnen we vanuit het programma Simpel Switchen gericht inzetten op de juiste ondersteuning en starten met een vervolgtraject, zoals het opzetten van proeftuinen voor domein overstijgend werken.

Het Inspiratielabs-programma op hoofdlijnen omvat:

  • Kennismaking: Maak kennis met betrokkenen in jouw regio die geïnteresseerd zijn in het bieden van domein overstijgende ondersteuning aan mensen met een beperking die gebruik willen maken van Simpel Switchen. 
  • Werk samen aan een casus: Behandel met andere deelnemers een lokale casus over Simpel Switchen. Hoe pak jij deze casus aan en wat kun je leren van de perspectieven van anderen?
  • Werkwijze van succesvolle voorbeelden: Ontdek de werkwijze van één van de drie goede voorbeelden en leer wat effectief is in het starten van een domein overstijgende aanpak.
  • Denk mee over een vervolg: Ga met andere deelnemers in gesprek over de behoeften en uitdagingen in jouw regio. Wat hebben jullie nodig om domein overstijgende ondersteuning van de grond te krijgen?

Meld je aan voor de Inspiratielabs on Tour!

Meld je hieronder aan voor het inspiratielab in Nijmegen op 25 april 2024 

Past deze dag niet goed in je agenda? Dan ben je ook van harte welkom op een van de ander Inspiratielabs:

Naar domein overstijgende ondersteuning Simpel Switchen 25 april 2024

Maak je gebruik van de afsluitende borrel?
Heb je specifieke wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van deze bijeenkomst?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.
Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: