VGN

3e Netwerkdag ICT-adviseurs gehandicaptenzorg

09:30 16:30 uur
The Colour Kitchen, Utrecht (Zuilen)

Ben jij ICT-adviseur in de gehandicaptenzorg en wil jij een beter beeld over het gebruiken van data richting de zorg van de toekomst? Kom dan naar de ICT netwerkdag die de VGN organiseert op 17 mei.

Netwerkdag ict 2023

Tijdens de netwerkdag zoomen we plenair en tijdens workshops nader in op: 

 • de mogelijkheden die zorgtechnologie biedt voor de cliënt 
 • hoe leveranciers van technologie kijken naar de toekomst 
 • informatiebeveiliging en informatieveilig gedrag 
 • data-management 
 • veranderstrategieën
 • ontwikkelingen rond wet- en regelgeving

Het programma

 • 09:30 uur Start programma
 • 09:40 uur Presentatie: Innovatie in de gehandicaptenzorg, door Radzies Wagenvoorde (Ipse de Bruggen)
 • 10:20 uur Presentatie: AI in de zorg, door Andre Dekker, Full Professor “Clinical Data Science” Maastricht University
 • 11:10 uur Leveranciersdebat zorgdomotica
 • 12:00 uur Workshopronde 1
 • 13:00 uur Lunch
 • 14:00 uur Workshopronde 2
 • 15:10 uur Afsluiting programma met aansluitend een netwerkborrel

De workshops

Slim doen met Data!

In de afgelopen jaren waren we druk met infrastructuur en applicaties (in de cloud en zo). Nu zien we dat veel instellingen aan de slag willen met data, integratie en AI, maar het is niet zo makkelijk. In een workshop willen we achterhalen wat de VG te doen staat, waar kansen liggen en of we collectief te werk kunnen gaan.

De workshop wordt gegeven door Martin Piller van Creq en Eugenie van Oosterhout van Daelzicht.

Hume (slimme sok)

Binnen Ipse de Bruggen wordt de HUME nu 2 jaar ingezet. De inzet van de HUME levert veel op voor de cliënt met onbegrepen gedrag en de zorgprofessionals. Tijdens de workshop worden de geleerde lessen gedeeld en wordt verteld wat dit aan vragen oproept binnen de organisatie.

De workshop wordt gegeven door collega's van Ipse de Bruggen.

Living Lab

In deze workshop zullen 's Heeren Loo en Philadelphia vertellen op welke wijze zij hun Living Labs hebben vormgegeven. Hoe richt je een Living Lab in? Op welke wijze beoordeel je interessante producten, samen met begeleiders en cliënten? En wat voor een soort producten leveren meerwaarde voor onze cliënten op en waarom?

Deze workshop wordt gegeven door collega's van 's Heeren Loo en Philadelphia

Informatieveilig gedrag

Aan de slag met informatieveilig gedrag Deze interactieve workshop gaat over het kiezen van effectieve interventies voor informatieveilig gedrag. Aan de hand van een uitgewerkte gedragsaanpak in 6 stappen: Wegwijzer aan de slag met informatieveilig gedrag (in de zorg) en de lessons learned uit best practices, ontvang je tips en tools hoe je de aanpak kan inzetten en de sprong kunt maken van bewustwording naar informatieveilig gedrag binnen de eigen organisatie.

Deze workshop wordt gegeven door Lourens Dijkstra, CISO bij Lentis.

Medicatieoverdracht in de gehandicaptenzorg

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht; GZ-zorginstelling Alliade in Friesland neemt deel in de kickstart van het programma. 

Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg betekent de herziene richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten. De belangrijkste veranderingen zijn de volledige digitalisering van het medicatieproces: onder andere digitaal medicatiegegevens uitwisselen en medicatie digitaal voorschrijven.  Het heeft impact op de dagelijkse praktijk van medicatieverstrekkers, medicatievoorschrijvers, medicatietoedieners en cliënten.  

In deze workshop nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen en bevindingen van het programma Medicatieoverdracht die van belang zijn voor de gehandicaptenzorg. 

Zorgdomotica

Deze workshop geeft inzicht in de manier waarop het onderwerp zorgdomotica kan worden voorbereid en geïmplementeerd, tegelijkertijd zal er benadrukt worden wat een dergelijke implementatie aan meerwaarde oplevert voor uw organisatie.

Deze workshop wordt gegeven door Hans de Kruijff, Beleidsadviseur Strategie en Kennisontwikkeling Koraal.

Netwerken! 

Naast de inhoudelijke uitwisseling is een belangrijk doel van deze dag het verder ontwikkelen van het netwerk van ICT-adviseurs in de gehandicaptenzorg. Het programma biedt daarom veel ruimte om kennis te maken met elkaar en om onderling vragen, ideeën en goede voorbeelden uit te wisselen. Daarnaast verzorgen we een netwerklunch en een afsluitende borrel. Samen kunnen we stappen zetten voor de gehele sector! 

Meld je aan!

Ben jij een adviseur, beleids- en/of een staffunctionaris die een rol heeft bij ICT keuzes en ben je werkzaam bij één van de bij de VGN aangesloten zorgorganisaties? Dan ben je van harte welkom op de netwerkdag. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. We ontmoeten je graag op 17 mei!

Aanmelden VGN Netwerkdag ICT 2024

Mijn eerste voorkeur voor een workshop gaat uit naar:
Mijn tweede voorkeur voor een workshop gaat uit naar:
Mijn derde voorkeur voor een workshop gaat uit naar:
Heb je dieetwensen waar we rekening mee moeten houden?
Heb je specifieke wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van deze bijeenkomst?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.
Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: