Universiteit voor Humanistiek Symposium

Conferentie ‘Een Wereld van Verschil.’

12:30 17:00
Oude Stadhuis
Stadhuisbrug 1
Utrecht (binnenstad)

Wat is een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking? Voor de meeste mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten, hun zorgprofessionals en voor beleidsmakers is het antwoord duidelijk: een goed leven is een zo ‘gewoon’ mogelijk leven, middenin de samenleving.

Maar niet alle mensen met een verstandelijke beperking leven zo’n ‘gewoon’ mogelijk leven. In Nederland wonen er zo’n 20.000 van hen op een instellingsterrein, afgezonderd van die ‘gewone’ samenleving. Vaak kiezen bewoners en verwanten heel bewust voor zo’n ‘ongewoon’ leven. Maar waarom? Dit vraagstuk bespreken verschillende sprekers, die elk een ander perspectief naar voren brengen: alledaagse zorg, sociaal inclusie beleid en de plek van zorg in onze samenleving. De aanwezigen worden uitgenodigd om volop mee te praten.  

Onderzoekers Femmianne Bredewold en Simon van der Weele presenteren na vier jaar uitgebreid onderzoek hun boek Een wereld van Verschil. Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze staan stil bij het ‘ongewone’ leven van mensen met een verstandelijke beperking die wonen op instellingsterreinen in Nederland en gaan in op waarom dit alternatief voor sommige mensen zo aantrekkelijk is. Ze laten zien hoe instellingsterreinen beleidsmakers, zorgmanagers, zorgprofessionals, verwanten, onderzoekers en wetenschappers een spiegel voor kunnen houden wat betreft de reguliere gehandicaptenzorg in Nederland en de plek die mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving kunnen innemen.

Voor meer informatie en aanmelding zie: 

Conferentie ‘Een Wereld van Verschil.’ Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking - Universiteit voor Humanistiek (uvh.nl)

Deze pagina is een onderdeel van: