Kennisbijeenkomst Simpel Switchen - ’s-Hertogenbosch

Voor professionals die te maken hebben met inwoners die de stap van uitkering naar (beschut) werk willen maken of (tijdelijk) terug, is er het programma Simpel Switchen. In mei en juni worden er vanuit het programma verspreid door het land kennisbijeenkomsten georganiseerd. In een middag word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Datum
Tijd
12:30 - 16:30
Locatie
The Den, a Tribute Portfolio hotel, 's Hertogenbosch
Organisator
Divosa, Simpel Switchen

Afstand tot de arbeidsmarkt

De re-integratie van uitkeringsgerechtigden richt zich - mede door de gespannen arbeidsmarkt - steeds meer op de groep met een significante afstand tot die arbeidsmarkt. Dit zijn vaak inwoners die meerdere treden binnen de participatieladder hebben doorlopen. De overgang tussen verschillende treden kent daarbij zijn eigen complexiteit, zoals een andere vorm van inkomen, andere financiering, andere begeleiding. Simpel Switchen gaat over het voor de betrokkene zo soepel mogelijk laten verlopen van die overgangen. Overgangen waarmee je als beleidsmatig- of uitvoerend professional binnen de re-integratie dus vrijwel dagelijks te maken hebt. Kennis over Simpel Switchen en daarmee ook over methodieken om te komen tot duurzame participatie, zijn daarom waardevol.

Wat speelt er op rijksniveau?

Via de kennisbijeenkomsten biedt het programma Simpel Switchen je de mogelijkheid om binnen een middag je kennis bij te spijkeren en/of geïnspireerd te raken over de mogelijkheden binnen Simpel Switchen. Je krijgt zicht op wat er op Rijksniveau speelt, onze key note sprekers stellen je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten op het vlak van duurzame inzetbaarheid en binnen verschillende workshops kun je inspiratie op doen en kennis nemen van de laatste ontwikkelingen binnen het programma. 

Dagvoorzitter: Pearl Rapprecht

  • Annemarie Klip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vertelt over het nieuwe programmaplan Simpel Switchen 2024 – 2027
  • Ray Geerling (zelfstandig consultant), Jeltje Hendriks (SZW) en Erik Rutten (Divosa) vertellen over wat het huidige wetsvoorstel Participatiewet in Balans inhoudt voor Simpel Switchen
  • Keynote-spreker in Den Bosch: hoogleraar Philippe Delespaul en zijn inspirerende visie over de relatie tussen werk en zorg
  • Ervaringsdeskundigen vertellen over hun ervaringen bij verschillende stappen binnen de participatieketen. 
  • Binnen de verschillende workshops is er daarnaast aandacht voor inspirerende initiatieven in jouw regio en verschillende trajecten die het afgelopen jaar binnen Simpel Switchen hebben gelopen.

 

Je kunt je hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Hier zijn een kosten aan verbonden.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn