Webinar voor werkgevers: Rekentools Afbouw Carrière

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) organiseert twee webinars waarin werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg bijgepraat kunnen worden over de Rekentools Afbouw Carrière, die werkgevers en werknemers inzicht geven in de financiële gevolgen van de regeling.

Datum
Tijd
9:30 - 11:00
Locatie
Online
Organisator
Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG)
een hand typt op een rekenmachine die op een bureau ligt en op de achtergrond is een laptop te zien

Regeling Afbouw Carrière

In de gehandicaptenzorg hebben medewerkers de mogelijkheid om met de regeling Afbouw Carrière, gedurende drie jaar voorafgaand aan hun pensioenleeftijd, minder te gaan werken. Zo blijven zij fysiek, maar ook mentaal, in balans. 

Rekentools

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) wil dat medewerkers een onderbouwde keuze kunnen maken om wel of niet mee te doen aan deze regeling. Daarom zijn er twee eenvoudige rekentools ontwikkeld: voor medewerkers en voor werkgevers. Medewerkers krijgen met deze tool een duidelijk financieel plaatje en werkgevers krijgen inzicht in de gevolgen voor de organisatie door deze regeling.

Aanmelden

In het webinar voor werkgevers op 20 juni van 09:30 tot 11:00 uur kunnen werkgevers bijgepraat worden over beide tools. Op die manier leer je de werkgevertool kennen en krijg je ook inzicht in de tool voor medewerkers, zodat je hen kan ondersteunen en adviseren.

Webinar voor medewerkers

Er is ook een webinar specifiek voor zorgmedewerkers over dit onderwerp.

Over Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

De StAG is er voor werkgevers en werknemers. Het is een samenwerkingsverband van sociale partners in de gehandicaptenzorg: de FNV, CNV, Nu’91, FBZ en de VGN. Het doel van StAG is om er (mede) voor te zorgen dat de branche aantrekkelijk is en blijft om in te werken. Zoals door werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken in de Cao-Gehandicaptenzorg leveren de leden van de VGN (voor de duur van de cao) ook een bijdrage aan de StAG.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit lachend

Deze pagina is een onderdeel van