Movisie Netwerkbijeenkomst

Transitiearena Waardevol werk Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

09.30 13.30
The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht

De transformatie is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Diverse manieren van simpel switchen tussen vormen van werk worden omarmd. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Het is nu tijd voor leren van het oude, experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen en uitdagingen op te lossen. Op 18 september 2024 is er weer een Transitiearena Waardevol Werk in The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht.

iemand die melk in de koffie schenkt

Thema’s die tijdens de transitiearena aan de orde komen: 

 • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen? 
 • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten? 
 • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer? 
 • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering? 
 • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn? 

Wat gaan we doen? 

We leiden de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen. We sluiten af met een netwerklunch. 

 • 09:30-10:00 uur Inloop met koffie en thee 
 • 10:00-10:30 uur Aftrap
 • 10:30-11:15 uur Delen van inspirerende praktijkverhalen 
 • 11:15-12:30 uur Verdieping aan tafels 
 • 12:30-12:45 uur Terugkoppeling en vooruitblik 
 • 12:45-13:30 uur Afsluitende lunch 

Wat is de transitiearena?

Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

Wat gaan we doen?

We leiden de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen.

Onder de loep

Heb jij ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze volgende keer onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld jouw praktijkvoorbeeld aan door een mail te sturen naar Roos van Schaijk (r.vanschaijk@movisie.nl). Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 15 minuten) waarbij het praktijkvoorbeeld, de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen geschetst worden.

Aanmelden

Aanmelden kan hier

Deze pagina is een onderdeel van: