Medicatieoverdracht: samen verder

Op 3 oktober 2024 organiseert de VGN in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de middagbijeenkomst: 'Medicatieoverdracht: samen verder'. Het landelijk programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens.

Datum
Tijd
12.30 - 17.30
Locatie
‘t Veerhuys, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein
Organisator
VGN en IVM
Kennismiddag medicatieoverdracht
Programmamanager Medicatieoverdracht Marja Verwoerd (links), sectorprojectleider Yvonne Beckers (midden) en dagvoorzitter Marlies Claasen tijdens de kennismiddag Medicatieoverdracht: goed voorbereid?! in september 2023.

Tijdens de bijeenkomst staan de vorderingen van het landelijk programma Medicatieoverdracht centraal, net als die van de landelijke kickstart. Waar staan we? Wat gaat goed? Wat zijn leerpunten? En hoe gaan we samen verder? 

Bestuurders vanuit de gehandicaptenzorg gaan in op het belang van elektronische overdracht van medicatiegegevens voor de medicatieveiligheid, en op het medicatieproces in de dagelijkse praktijk. Ook komt aan bod welke voorbereidingen zorgorganisaties nu al kunnen treffen om straks goed beslagen ten ijs te komen.  

Programma

12.30 uur    Inloop (in het aanmeldformulier kun je aangeven of je wilt mee lunchen).

13.00 uur    Welkom en opening 

13.10 uur     Bestuurlijk perspectief op Medicatieoverdracht 

13.30 uur    Samen voor de Kickstart

13.50 uur    Medicatieveiligheid 

14.30 uur    Workshops ronde 1

15.30 uur    Workshops ronde 2

16.30 uur    Afronding en netwerkborrel (in het aanmeldformulier kun je aangeven of je wilt mee borrelen).

17.30 uur     Einde programma

Workshops

In het programma is ruimte voor deelname aan twee van de onderstaande vijf workshops. In het aanmeldformulier kun je aangeven welke workshops je zou willen volgen. We vragen drie voorkeuren uit. Mocht een voorkeursworkshop vol zijn, dan plaatsen we je bij de workshop van je derde voorkeur.   

  1. Voorbereiding digitale medicatie-landschap: visie en praktijk. In deze workshop leer je hoe je medicatieveiligheid in beleid, je ICT-landschap en in processen aanvliegt. En of en zo ja hoe dit aansluit bij de visie en de praktijk.
  2. Verder in de Kickstart. In deze workshop kom je meer te weten over de bevindingen van de eerste testen met zorgverleners uit de gehandicaptenzorg. Waar staan we in de Kickstart Medicatieoverdracht? Wat gaat er verbeteren voor zorgverleners en cliënten en welke scenario’s zullen de komende tijd getest worden? 
  3. Slim scholen, veilig medicijnen delen. Recent onderzoek van de inspectie bij 1900 nieuwe organisaties in de gehandicaptenzorg, laat zien dat meer dan 75 procent van de organisaties niet voldoet aan de normen voor medicatieveiligheid. Medicatie geven is een risicovolle handeling; fouten kunnen ernstige gevolgen hebben voor cliënten. Training speelt een sleutelrol in het verbeteren van medicatieveiligheid. Immers, weten waarom je iets moet doen bevordert naleving, en kennis van de medicatie zorgt dat je risico’s beter kan inschatten. In deze workshop duiken we in de rol van medicatiescholing aan zorgprofessionals. We bespreken hoe zorgprofessionals bevoegd en bekwaam zijn en blijven, en hoe je invloed kunt uitoefenen op het gedrag van zorgprofessionals binnen het medicatieproces. 
  4. Patiëntreis en impact van medicatieoverdracht in de gehandicaptenzorg. In deze workshop nemen we je aan de hand van een uitgewerkte patiëntreis mee in de wereld van medicatieoverdracht in de gehandicaptenzorg. We besteden aandacht aan hoe de werkprocessen in de zorg gaan veranderen. We doen dit aan de hand van een paar ‘use cases’. Zo krijg je een goed beeld van de impact van medicatieproces 9 in de dagelijkse praktijk van de gehandicaptenzorg.  
  5. Samen sterk: informele zorg in het medicatieproces, hoe geven we dit vorm? In de hedendaagse zorg zien we een groeiende rol voor de informele zorg. Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds vaker ingezet om ondersteuning te bieden waar nodig. Maar hoe past dit binnen het medicatieproces? Denk bijvoorbeeld aan een ouder die nachtdienst doet in woning waar een van de cliënten noodmedicatie heeft. Of aan een vrijwilliger die een uitstapje naar de dierentuin maakt met een cliënt en een medicatiezakje meekrijgt. Dit roept vragen op als: Mag dit? Welke voorwaarden stellen we hieraan?  Het is belangrijk dat organisaties duidelijk beleid formuleren over de inzet van informele zorg. Het recente document ‘Grenzen verkennen, juridische en wettelijke aspecten van informele zorg’ biedt waardevolle inzichten en richtlijnen. Tijdens onze workshop bespreken we niet alleen het beleid, maar ook de praktische uitvoering ervan. Hoe kunnen we informele zorg inzetten en tegelijkertijd het medicatieproces veilig en verantwoord houden?   

Voor wie?  

De kennismiddag is bedoeld voor zorgprofessionals die in hun dagelijkse praktijk met medicatie te maken krijgen, voor ict’ers en beleidsmedewerkers. Deze middag is een vervolg op de kennisdag die in september 2023 werd gehouden.    

Vragen 

Vragen over deze bijeenkomst of het programma Medicatieoverdracht? Neem contact op met Yvonne Beckers (projectleider) of Betsy Korenblik (projectsecretaris) via medicatieoverdracht@vgn.nl

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier sluit op 18 augustus 2024.

Ik meld mij aan voor de volgende workshops (graag drie keuzes aangeven)
Tijdens de inloop (12.30 - 13.00 uur) kun je eventueel gebruik maken van de lunch. Lunch je mee?
Sluit je aan bij de borrel?
Heb je specifieke wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van deze bijeenkomst?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van