Bestuurdersbijeenkomst 'organiseren expertise EVB+ en LVB+'

Bestuurdersbijeenkomst ‘organiseren van expertise voor de doelgroepen EVB+ en LVB+’
De VGN organiseert op vrijdag 13 oktober van 9.00-10.00 uur een online-bestuurdersbijeenkomst over het organiseren van expertise voor de doelgroepen EVB+ en LVB+. Dit is een vervolg op de bijeenkomst van 2 juni. In de bijeenkomst van 13 oktober informeren wij u over de voortgang. Uiteraard is er ook gelegenheid voor uw vragen. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze bijeenkomst.
Via onderstaand aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden.

Lunch je mee?
Heb je specifieke wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van deze bijeenkomst?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.