Blog

Die creativiteit van onze zorgmedewerkers hebben we opnieuw nodig

Leestijd: 3 minuten
25 juni 2020

Na de lockdown lieten medewerkers in de gehandicaptenzorg zien over hoeveel creativiteit, flexibiliteit en energie zij beschikken. En nu we weer voorzichtig terug gaan naar een normale situatie? ‘We moeten hier opnieuw een beroep op doen’, schrijft Annamiek van Dalen, bestuurder van De Twentse Zorgcentra.

DTZC vrouw speelt gitaar en zingt
Juf Suus gaf in zeven weken meer dan honderd tuinconcerten.

De lockdown voelde als een crisis

Vanaf 16 maart was Nederland in lockdown en dus ook onze organisatie. Crisis, zo voelde het.  Alles moest van de een op de andere dag anders: dagbesteding dicht, medewerkers dagbesteding gaan werken op de woning, geen ambulante zorg tenzij, geen bezoek tenzij, en medewerkers van kantoor naar huis. Het duurde voor sommigen even voordat ze gewend waren aan het anders werken. Maar voor iedereen was deze crisis gelijk het signaal om het werk vooral door te laten gaan, maar dan anders.  

Zorgmedewerkers pasten hun werk aan

Wat doe je als kinderen niet naar de Iemenkorf mogen komen voor dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling? Juf Suus komt aan huus en breekt de sleur. Een vroegere opleiding tot contactclown werd weer opgepakt en ze trok langs de ramen van woningen van haar kinderen. Maar dat was niet alles. Er werd samen met haar collega’s een YouTube-kanaal gemaakt met allerlei films van de juffen waarop ze voorlezen, zingen, hun huisdier laten zien en nog veel meer.  Ouders kregen tips hoe ze de dag zinvol konden maken voor hun kinderen. Het dagprogramma daarvoor werd via WhatsApp verstuurd of gemaild. Binnen een week hadden de medewerkers van deze locatie hun werk aangepast aan de nieuwe situatie.

100 tuinconcerten door Juf Suus

In de eerste zeven weken heeft Juf Suus al honderd tuinconcertjes gegeven. Ook kwam ze op verzoek bij allerlei woonlocaties. Verkleed als aardbei, paashaas of als bij, speelt Juf Suus in de tuinen. Met een picknickmand gevuld met liedjes in de vorm van knuffels, liedjeskaarten, muziekinstrumentjes en gitaar wordt er dan een klein feestje gegeven.

Hetty en Jetty kwamen langs met een koe

Dit voorbeeld inspireerde tot vele variaties op alle andere locaties van onze organisatie. Het YouTube-kanaal met films kwam beschikbaar voor alle locaties. Er kwamen tuinoptredens van medewerkers met onvermoede talenten, de ‘koning en koningin’ kwamen langs op Koningsdag, er ontstond spontaan het improvisatieduo ‘Hetty en Jetty’ dat samen met koe te boeken was door locaties voor een tuinoptreden. Medewerkers waren bijzonder creatief om de dagen voor hun bewoners zo afwisselend mogelijk te  maken.

Het enthousiasme was aanstekelijk

Niet alleen medewerkers, maar ook een van onze bewoners trok met zijn muziek langs de pleinen op een van de zorgparken en maakte samen met een andere bewoner elke dag radio-uitzendingen. Hij werkte ook mee aan het opzetten van een online bingo. Er kwam een luisterlijn waar cliënten hun vragen konden stellen. Cliënten konden een filmpje plaatsen met De groeten doen aan… Een andere bewoner maakte wekelijks een vlog en weer een andere bewoner maakte een rap over de crisis. De kerkdiensten gingen online, je kon digitaal een kaarsje aansteken als hulp bij ziekte, missen van bezoek, missen van dagbesteding en uitstapjes. Er kwam een ‘Samen Thuis Doeboek’. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het enthousiasme was enorm en aanstekelijk.

Communiceren via Teams

Medewerkers van verschillende disciplines vonden elkaar snel en er ontstond  een nieuwe pagina op intranet en internet met ideeën voor thuisrecreatie en cliëntinformatie. In het begin werd deze dagelijks gevuld en later wekelijks. Welkom daarvoor was de inspiratie op Kennisplein van alle collega’s in onze sector. Er kwam een rijke voorraad aan ideeën om het anders werken, dagactiviteiten, bewegen en recreatie in en om de eigen woning vorm te geven en ter inspiratie voor medewerkers en voor cliënten. En een andere groep medewerkers was in de weer om te onderzoeken hoe ze contact konden houden met de cliënten thuis. Beeldbellen was nog niet ingeburgerd in onze organisatie. In zeer korte tijd vonden medewerkers en cliënten hun weg in MS-Teams.

Gaat het opnieuw lukken?

Wat opvalt is de creativiteit, flexibiliteit en energie van medewerkers om zich in te zetten voor hun cliënten. Dat deden ze samen met de cliënten, dichtbij en deskundig. Daarnaast viel de snelheid op waarmee een nieuwe aanpak ontstond. Nu we heel voorzichtig terug gaan naar normaal, doen we opnieuw een beroep op deze creativiteit, flexibiliteit en energie van medewerkers en cliënten.  Ik ben ervan overtuigd dat dit in deze fase ook zeker weer gaat lukken.

Informatie

Annamiek van Dalen is raad van bestuur van De Twentse Zorgcentra.

DTZC vrouw poseert voor foto
Annamiek van Dalen

Deze pagina is een onderdeel van: