Blog

Gelukkig (digitaal) nieuwjaar!

07 januari 2021

Evelyn Croonen is programmamanager digitale innovatie bij Koraal. Een kunstexpositie, gemaakt door bewoners, geeft volgens Evelyn een mooi beeld van de zorg vroeger versus nu: oud en nieuw. In dit blog neemt ze je mee op reis langs verschillende digitale innovaties, inclusief drie gouden tips om innovatie dit nieuwe jaar te doen slagen.

In een begeleidingsgebouw van Koraal hangen schilderijen gemaakt door bewoners van een WLZ-locatie. De kunstwerken geven een beeld van de zorg vroeger versus nu. Juist in coronatijd - en met het oog op het nieuwe jaar 2021 - vormen ze een welkom kleurrijk geheel.

Oud en nieuw

Een aantal schilderijen geeft de digitalisering van de zorg weer. De ouderwetse draaitelefoon versus de IPhone, het logboek versus de IPad, en het gebruik van de laptop in plaats van de papieren agenda en de beeldbuis tegenover een virtuele 3D beleving met een VR-bril.

Met onze IPhone maken mijn collega en ik enkele foto’s. Die kunnen we mooi gebruiken in het webinar dat we organiseren over digitale innovatie in de langdurige zorg (voor mensen met een verstandelijke beperking). Met een simpele link kan iedereen meekijken op een tijdstip van voorkeur. Een bijvangst van Covid-19: facilitering van online werken en leren heeft een stroomversnelling doorgemaakt.

In het webinar nemen we medewerkers mee op een digitale reis, langs voorbeelden van “digitale zorg” die Koraal nu al toepast. We zien enthousiaste gebruikers van digitale zorg aan het woord. Bijvoorbeeld over een slaaprobot en een digitale beweegstoel. Deze digitale innovaties stimuleren beter slapen en actief bewegen en dragen daarom bij aan mentale en lichamelijke fitheid. Ook laten we biosensoren zien. Via data uit deze sensoren proberen we “onbegrepen gedrag” beter te begrijpen. Vroegtijdig hierop kunnen anticiperen in de WLZ-zorg is essentieel voor cliënt én medewerker. Ten slotte komt het domoticaplatform aan bod; een knap stukje zorgtechnologie voor monitoring op afstand.

Hoe neemt innovatie een vlucht?

Tot zover een stukje van onze “reis” in de wereld van digitale innovatie. De kernvraag is: hoe zorgen we dat digitale innovaties met erkende waarde een vlucht kunnen nemen in de zorg? Hoe komen we tot brede opschaling? Uitdagingen genoeg die de nood ertoe groot maken, arbeidsmarkt krapte, werkdruk….  Het antwoord hierop is relatief simpel, de uitvoering in de praktijk des te complexer.

  1. Een landingsbaan

Als eerste is voor digitale innovaties nodig: een solide landingsbaan in de vorm van een passende digitale zorg-infrastructuur. Daarnaast moeten we zorgen voor een goede crew, waarbij piloot en bemanning op elkaar ingespeeld zijn: een integrale visie op (digitale) innovatie die verweven is in je strategie. Met focus op de koers waar je naartoe wil.

  1. Niet de lucht in zonder te leren vliegen

Ten derde is het een randvoorwaarde zorgmedewerkers “aan boord” te krijgen in digitale werkwijzen en in het juiste gebruik van technologie.  Niet de lucht in zonder te leren vliegen. Maar ook is er noodzaak tot ontzorging van zorgpersoneel. Niet helpende applicaties, rapportagesystemen, laten we de durf hebben om deze met elkaar achter de laten op de bagageband in de vertrekhal en de schaarse zorgmedewerker de “businessclass” stoel aanbieden zodat er maximaal tijd is voor ondersteuning van de mens.

  1. Eindbestemming in zicht

Een laatste versneller voor een “safe flight” met zachte landing is het goed kennen van de waarde van digitale innovatie in de WLZ  in termen van triple aim: betere zorg, betere kwaliteit van leven en (waar mogelijk) een besparing van kosten. Het eenduidig meten van effecten van digitale interventies met landelijke standaarden en erkende meetmethodieken gebeurt te weinig en in een te laag tempo.  Laten we samen deze laatste vlucht nemen en met kennisinstituten als het Digital Health Center, versnellen in onderzoek naar toepasbaarheid, doelmatigheid en effectiviteit van digitale innovaties. Met het samenbrengen van kennis en eenduidig onderzoek komt de eindbestemming in zicht: impactvolle en duurzame innovaties.

Terug naar de expositie. Een laatste schilderij -  gemaakt door Rosa die woont en werkt bij Koraal -toont een VR-bril met daarboven de wens: Gelukkig 2021 voor iedereen. Veel is er veranderd in de loop van de tijd, maar het hart van de zorg - de mens - gelukkig niet!

 

Over Evelyn Croonen

Evelyn Croonen is programma manager digitale innovatie bij Koraal. Vanuit een integrale visie op digitaal en passend bij de kernwaarden samen, expert, passie en meedoen werkt zij samen met enthousiaste collega’s aan digitale innovatieprojecten ter ondersteuning van mens en organisatie.  Eerder werkte Evelyn Croonen langdurig in de farma en medical device sector waar zij zag dat markten en producten pas kunnen bloeien als zij daadwerkelijk oplossingen bieden voor uitdagingen van gebruikers. Het totaal plaatje moet doordacht en onderbouwd zijn van propositie tot business case en financiering.

evelyn croonen
Evelyn Croonen Programma manager digitale innovatie bij Koraal

Deze pagina is een onderdeel van: