Wegwijs in de eOverdracht (deel 1)

In 2024 is het zover: dan kunnen wij als zorgprofessionals állemaal op dezelfde manier elektronisch gegevens vastleggen én overdragen volgens de informatiestandaard eOverdracht.

eOverdracht InZicht

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we op allerlei niveaus afspraken maken. Bijvoorbeeld op het niveau van organisatie, proces, informatie, applicatie en infrastructuur. Voor de implementatie is onder andere het programma InZicht opgezet.

Informeren over programma InZicht

Afgelopen jaar staken wij als brancheverenigingen veel energie in het informeren van bestuurders en zorgmedewerkers over dit programma InZicht. De online georganiseerde sessies werden goed bezocht. Dit jaar verschoof de focus naar het faciliteren van meer verdiepende sessies over specifieke onderwerpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gedetailleerde toelichting op de inhoud van de subsidieregeling en op de manier waarop implementaties worden vormgegeven binnen de structuur van zorgorganisaties.

Tijdens de sessies werd duidelijk dat onze leden zich goed voorbereiden. Zo zijn bestuurders met zorgprofessionals in gesprek over dit onderwerp, maar ook ICT-afdelingen zijn in gesprek met zorgmedewerkers en bestuurders. Op het gebied van eOverdracht zien we dat er winst zit in bron-informatie op een gestandaardiseerde manier hergebruiken, waardoor de administratieve belasting en foutkans kleiner wordt. eOverdracht maakt het veel eenvoudiger om met zorgorganisaties informatie te delen, juist omdat er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop gegevens worden vastgesteld.

Ondersteuning bij weg naar eOverdracht

Omdat het speelveld omvangrijk is en de materie complex, is het belangrijk om organisaties goed te blijven ondersteunen bij hun stappen op weg naar eOverdracht. Er zijn veel partijen die betrokken zijn. Zorginstellingen de die eOverdracht gaan implementeren, leveranciers die zorginformatiebouwstenen (zibs) inbouwen, partners die organisaties ondersteunen in de voorbereiding en V&VN en Nictiz, eigenaar en technisch beheerder van de informatiestandaard. De onderlinge samenwerking tussen al deze partijen bepaalt uiteindelijk het succes van de implementatie. Maar waarvoor kunt u nu bij al deze verschillende partijen terecht? Dat wil ik de komende weken uitlichten in verschillende blogs. Vandaag: beroepsvereniging V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden Nederland).

Beroepsvereniging V&VN

Bij V&VN kunt u terecht om zorgprofessionals te betrekken bij de implementatie. Beroepsvereniging V&VN is als eigenaar vanaf het begin betrokken bij de informatiestandaard eOverdracht, die ook samen met veel zorgprofessionals ontwikkeld is. In 2018 is deze als norm vastgesteld. Ook is V&VN als eigenaar steeds betrokken bij de doorontwikkeling van deze standaard. V&VN vindt het belangrijk dat zorgprofessionals ook betrokken worden bij de implementatie van de eOverdracht, en dit goed afstemmen met ICT-collega’s en eventuele projectleiders. De zorgprofessional weet immers precies wat nodig is voor goede zorg.

Kennis vergroten

V&VN biedt een scholingsprogramma eOverdracht aan voor ambassadeurs. Daar ontwikkelen koplopers in korte tijd een aanpak voor hun eigen organisatie. Ook kan er desgewenst een scholing op maat gemaakt worden voor uw organisatie.

Om kennis te vergroten of uit te wisselen is er een toolkit eOverdracht op de website van V&VN en kunnen betrokken zorgprofessionals gebruikmaken van het implementatiespreekuur op de maandagmiddag. Tot slot werken we nauw samen met de CNIO’s (chief nursing information officers) en verpleegkundige adviesraden. We ontwikkelen samen met hen continu middelen die breder van nut zijn, zoals een standaard presentatie of een LinkedIn groep waar zorgprofessionals met elkaar informatie kunnen uitwisselen.

Wilt u zelf weten wat u kunt doen in uw organisatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met projectleider Annemarie van Ooijen via overdracht@venvn.nl

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Stefan Clement
Telefoonnummer
06-10288483
Stefan Clement portretfoto

Deze pagina is een onderdeel van