CAO Gehandicaptenzorg: vraag van de maand

CAO Vraag van de maand

Elke maand vind je hier een vraag en antwoord over de CAO Gehandicaptenzorg.

Wij willen een vakantiekracht van 17 jaar in dienst nemen. Waar moeten we rekening mee houden wat betreft de arbeidstijden?  

De Arbeidstijdenwet (ATW) kent specifieke regels voor het verrichten van arbeid door jeugdigen. Werknemers van 16 of 17 jaar zijn volgens de ATW jeugdigen. Jeugdigen mogen gemiddeld 40 uur per week werken. De tijd die iemand op school is, telt ook mee als arbeidstijd. Jeugdigen mogen niet ’s nachts werken en hebben recht op een half uur pauze als ze meer dan 4,5 uur werken.  

Naast specifieke regels voor jeugdigen kent de ATW ook regels voor kinderen. Dit zijn personen jonger dan 16 jaar. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over jongeren en werk. 

VGN-leden kunnen bij vragen contact opnemen met de CAO-helpdesk via caohelpdesk@vgn.nl.