Zoeken in de CAO

1 zoekresultaat voor looptijd en opzegging CAO

    1. De CAO geldt van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.
    2. Partijen kunnen overeenkomen de CAO tijdens de looptijd te wijzigen.
    3. Indien geen van de partijen uiterlijk één maand voor de datum waarop de CAO eindigt de CAO schriftelijk opzegt, wordt de duur telkens met een jaar verlengd.