“In de gehandicaptenzorg beteken ik iets voor mensen”

05 december 2017

Van werken met metaal naar werken voor mensen. Dat is het verhaal van de 41-jarige Geert van Iersel die sinds zeven jaar in de gehandicaptenzorg werkt. Bij Idris 18+, onderdeel van Amarant, zet hij zich in voor mensen met een licht verstandelijke beperking en zeer complex gedrag (SGLVB). Geert is er zó op zijn plek als senior begeleider, dat het moeilijk voor te stellen is dat hij zijn werkende leven begon in de metaalindustrie. “Iets betekenen voor mensen,” dat is wat hij daar miste en wat hij nu gevonden heeft in de gehandicaptenzorg.

Geert werkte als groepsleider bij een metaalbedrijf, toen hij in 2008 voor het eerst vader werd. Dat zorgde ervoor dat hij anders naar zijn werk ging kijken: hij vroeg zich steeds vaker af voor wie hij aan het eind van de dag iets betekend had. In een zoektocht naar een nieuwe uitdaging raakte hij op een banenmarkt met Amarant in gesprek over het begeleiden van mensen met SGLVB: “Ik was gelijk super enthousiast.” Al snel volgde een sollicitatietraject met bijbehorende psychologische testen, waarna Geert een aantal dagen meeliep. “Het werk op de groep ging me van nature goed af.” Geert kreeg van Amarant de ruimte om zijn HBO-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) te halen.

Controle over probleemgedrag

De negentien cliënten die Geert begeleidt zijn tussen de twintig en zevenenzestig jaar. Dat doet hij samen met zo’n twintig collega’s vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. “Wij willen voor de mensen die we begeleiden een zinvol leven waarover zij zelf zoveel mogelijk regie hebben. We bieden intensieve behandeling, zodat ze hun probleemgedrag onder controle krijgen en tot rust komen. Daarnaast begeleiden we mensen door de dag heen: waar nodig helpen we met opstaan, douchen, aankleden en medicatie. We eten met elkaar, brengen mensen naar hun dagbesteding en begeleiden hen bij dagbesteding op ons eigen terrein. Ook ondersteunen we cliënten bij het onderhouden van relaties onderling, met familie en bijvoorbeeld met therapeuten.”

Stevig in je schoenen staan

Geert geniet van zijn baan: “Ik kan er veel van mezelf in kwijt. Het werk is afwisselend, je weet nooit hoe de dag gaat lopen. En als je hard werkt, is er heel veel mogelijk met trainingen en werkzaamheden die je wilt oppakken. Dit werk kun je niet altijd leren, het moet in je zitten als mens. Je moet stevig in je schoenen staan, want je wordt enorm getest. Cliënten kijken constant of jij nog veilig voor ze bent, of je weet wat de afspraken zijn. Dat proberen ze uit door zichzelf soms bewust niet aan afspraken te houden. Of door steeds opnieuw naar het programma te vragen. Je kunt als begeleider niet verslappen. Je moet altijd duidelijk zijn en niet steeds overal op ingaan.”

Dit is waar we het voor doen

Ook zijn toekomst ziet Geert in de gehandicaptenzorg. Daarin speelt zijn gevoel echt iets te betekenen voor mensen een doorslaggevende rol: “Van de week gaf een cliënt een feestje, omdat ze jarig was. Dit is een vrouw met een traumatisch verleden en fors probleemgedrag. Iemand zei iets wat haar niet beviel. In plaats van agressief te reageren, te schelden of zich af te sluiten, vroeg ze een begeleider even met haar naar buiten te lopen om af te koelen. Dat was twee jaar geleden ondenkbaar geweest voor haar. En dan denk je ‘ja, dit is waar we het voor doen!’.”