Gesprek: Anders organiseren van zorg en ondersteuning

Met vijftien tot twintig leden gaan we in gesprek om te verkennen hoe we het anders organiseren van zorg en ondersteuning kunnen agenderen. Wat hebben we hierin te doen en hoe kunnen we elkaar hierin bijstaan?

De noodzaak hiertoe lijkt ons evident. De mensen in Nederland worden steeds ouder: het aantal 65-plussers gaat verdubbelen en het aantal 80-plussers gaat verdrievoudigen. Ook mensen met een beperking worden gemiddeld ouder. Dit brengt (nog) meer zorgvragen met zich mee. De complexiteit van de zorg- en ondersteuningsvragen neemt toe, en de komende jaren gaan steeds meer zorgprofessionals met pensioen. Aangevuld met een groeiende groep mensen die een beroep doet op de gehandicaptenzorg. De ervaring leert ons dat we de oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek niet langer op diezelfde arbeidsmarkt vinden.

Maar ook al zouden we geld en middelen genoeg hebben, vanuit de visie 2030 willen we een andere toekomst. We kijken naar het hele leven en wat daarin van betekenis is voor iemand met een beperking in relatie tot de gemeenschappen en netwerken waarin die zich bevindt, in plaats van alleen naar het leveren van goede zorg en ondersteuning. Want goede zorg is geen doel op zich.

Zowel vanuit het oogpunt schaarste (de beschreven uitdagingen), als overvloed (onze visie 2030) willen we veranderen. Willen we de zorg en ondersteuning anders organiseren dan nu. We willen en moeten toe naar het ondersteunen van de verschillende netwerken en gemeenschappen waarin mensen met en zonder een beperking leven. Kijkend over grenzen van zorgdomeinen, leefdomeinen en organisaties heen. Door vanuit de gelijkwaardigheidsgedachte mensen met een beperking en de netwerken om hen heen meer én gelijkwaardig te betrekken, krijgen zorgprofessionals een andere rol. We evolueren van zorgen voor, naar zorgen met. Dat is een nieuw en spannend pad, maar ook noodzakelijk.

Het geeft gevolgen voor de inhoud van het vak en voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Die veranderingen vragen om beleid en oplossingen waarmee we aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt én de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning en arbeid waarborgen en onze medewerkers behouden. Het vergt een andere manier van kijken, van denken en van doen. Want de Visie 2030 biedt geen een-op-een oplossing voor de (arbeidsmarkt)uitdagingen waar de sector voor staat.

Het gesprek op 13 november voeren we ter voorbereiding op een Lab 2030 dat VGN in 2024 organiseert. Lab 2030 is een concept waarmee we met experts vanuit de branche, leden experimenteerruimte bieden om nieuwe oplossingen uit te proberen (zie hier hoe we het vorige lab 2030 instaken). We nodigen zo’n twaalf tot vijftien mensen uit die vanuit verschillende invalshoeken dit onderwerp benaderen.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Heb je specifieke wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van deze bijeenkomst?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.