Hulp of steun bij schulden in de gehandicaptenzorg: waar kun je terecht?

Een overzicht van instrumenten, documenten en organisaties die kunnen helpen bij financiële vraagstukken. Dit bieden we aan om mensen in de gehandicaptenzorg bij te staan bij eventuele problemen.

Steeds vaker komen mensen in schuldensituaties terecht omdat zij de kosten van het normale levensonderhoud niet meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld door de hoge energierekeningen, of hoge brandstofprijzen. 

Waar kunnen zorgmedewerkers, HR-medewerkers en cliënten terecht met vragen over schulden?

Voor medewerkers

Neem contact op met uw gemeente als u geldzorgen heeft en dreigt schulden te maken. Lukt het niet om snel uw schulden af te lossen? Dan kunt u een betalingsregeling voorstellen aan een schuldeiser. Voor advies en hulp gaat u naar uw gemeente.

 • Schuldsanering
 • Juridisch loket 
 • Een vragenlijst die duidelijk maakt wat u kunt doen bij betalingsachterstanden of schulden. Uw antwoorden worden niet opgeslagen. 
 • Hulp bij schulden oplossen, bekijk welke hulp er is als het lastig is de rekeningen te betalen. En wat de regels zijn rond betalingsproblemen of schulden. Vul de vragen in en maak een overzicht van wat u kunt doen bij schulden. Daarnaast heeft u misschien recht op toeslagen of subsidies die uw inkomen aanvullen.
 • Kwijtschelden van schulden, u kunt uw schuldeisers vragen uw schulden kwijt te schelden. Alleen uw schuldeisers kunnen hierover beslissen.
 • Schuldeisers een betalingsregeling voorstellen wanneer het niet lukt om uw schulden op korte termijn af te lossen.
 • Schuldhulpverlening van uw gemeente, voor gratis advies en hulp bij het oplossen van uw schulden gaat u naar uw werkgever of gemeente. Gemeente
 • Grip op geld, op deze webpagina van PGGM&CO staan verschillende besparingstip en manieren om inzicht te krijgen in geldzaken. 

Elke gemeente heeft een eigen regeling. De gemeente kan u bijvoorbeeld helpen uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. U kunt ook naar het Juridisch Loket of het maatschappelijk werk. Zij kunnen u in contact brengen met een erkende schuldhulpverlener. Zo voorkomt u dat u bij ondeskundige of onbetrouwbare aanbieders terechtkomt.

Voor HR medewerkers, coaches, etc.:

In de omgang met mensen met problemen:

 • E-learning Omgaan met Schuldenproblematiek, een juist gevoerd en oordeelvrij gesprek is van belang en deze e-learning helpt in bewustwording, herkennen van signalen, het juiste gesprek en de juiste verwijzing.
 • Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. 
 • De website financieelfittewerknemers.nl ondersteunt werkgevers met informatie, tips en checklists, waaronder de signaaltool financiële problemen. Hiermee help je jouw medewerkers om 'financieel fit' te blijven en kun je werknemers met geldzorgen doorverwijzen. De website is een initiatief van Wijzer in Geldzaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud, Divosa en NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).
 • Onderzoek PGGM&CO,  doet voortdurend onderzoek naar de fysieke, mentale en financiële fitheid onder zorg welzijnsmedewerkers. PGGM&CO heeft de effecten van de prijsstijgingen onderzocht. Voor dit onderzoek is een onderzoek uitgevoerd onder ‘gemiddeld werkend Nederland’. In totaal hebben bijna 1000 zorgen welzijnsmedewerkers aan het onderzoek meegewerkt en 1000 medewerkers uit andere sectoren.

Tips van en voor zorgorganisaties:

 • Aanbieden extra uren werken. Extra verdiensten kunnen echter wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld recht op toeslagen.
 • Uitbetalen PBL, met name dit jaar vanwege wijziging naar Balansverlof per 1 januari a.s. Ook hier geldt de hierboven genoemde consequentie.
 • Medewerkers aanbieden op verzoek de eindejaarsuitkering maandelijks uit te keren. Keerzijde is het wegvallen van de ‘buffer' in december.
 • Medewerkers met een tijdelijk contract op verzoek maandelijks vakantietoeslag uitbetalen (voor mensen met een vast contract is dit cao-technisch niet mogelijk).
 • Benutten verruiming fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding. De vakbonden hebben een gezamenlijke brief hierover aan alle ondernemingsraden gestuurd om het onderwerp bij werkgevers aan de orde te stellen. Opgemerkt werd dat een klein effect voor medewerkers veelal een grote kostenpost voor de organisatie betekent.
 • Medewerkers tegemoetkomen in additionele kosten zoals parkeerkosten (kunnen vooral in steden hoog oplopen).

Specifiek voor cliënten:

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Maarten Hüttner (beleidsadviseur Arbeidszaken) via mhuttner@vgn.nl of 0614517147.