Ledenraadplegingen volgende cao

CAO Gehandicaptenzorg

Eind 2024 eindigt de looptijd van de huidige CAO Gehandicaptenzorg. Het cao-team van de VGN is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de onderhandelingen over de volgende cao. Daarbij streven we naar het vaststellen van het mandaat voor de onderhandelingen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VGN die eind november plaatsvindt.

Bijeenkomsten voor bestuurders en strategisch verantwoordelijke HR/P&O-managers

Samen met de Adviescommissie voor Arbeidszaken (AVA) organiseren we in de maand mei een aantal bijeenkomsten voor bestuurders en strategisch verantwoordelijke HR/P&O-managers. Met een terugblik naar de totstandkoming van de huidige cao willen we onze voorgenomen insteek bij de komende onderhandelingen graag aan u voorleggen. Daarbij willen we, gelet op alle opgaven waarvoor uw organisatie staat, tevens ophalen wat voor u en uw organisatie van belang is bij de arbeidsvoorwaardenontwikkeling. 

Tijdens de ALV in juni a.s. zullen we een korte terugkoppeling geven over hetgeen aan de orde is gekomen tijdens deze ledenraadplegingen. Met die inhoud bereiden we de komende cao-onderhandelingen verder voor, waaronder het in een ALV vast te stellen mandaat voor de onderhandelingsdelegatie.

Planning

We nodigen u van harte uit voor een van de fysieke bijeenkomsten die we verspreid over het land hebben gepland:

  • woensdag 15 mei van 10.00-12.00 uur in Rosmalen 
  • woensdag 15 mei van 14.30-16.30 uur in Rijswijk
  • woensdag 22 mei van 10.00-12.00 uur in Heemstede
  • woensdag 29 mei van 10.00-12.00 uur in Zwolle/Meppel
  • donderdag 30 mei van 14.00-16.00 uur in Amersfoort/Utrecht

Aanmelden en meer informatie

Via onderstaand formulier kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden. U ontvangt een bevestiging van inschrijving en ongeveer een week van tevoren het programma en de definitieve locatie.

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met Muriël van Rijn of Gerard Schoep.

Ik meld mij aan voor de volgende bijeenkomst:
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.