Leidraad perspectief op persoonsgerichte zorg

De leidraad ‘Perspectief op Persoonsgerichte Zorg’ beschrijft welke zorg- en dienstverlening nodig is, zodat mensen met complexe zorgvragen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Deze beschrijving is ontwikkeld met professionals, ervaringsdeskundigen, cliëntenorganisaties, kennispartners en stakeholders.

De leidraad bestaat uit een generiek deel en vijf specifieke uitwerkingen. ​Deze zijn gericht op mensen met ernstig meervoudige beperkingen, mensen met ernstige verstandelijke beperkingen, mensen met licht verstandelijke beperkingen en een intensieve zorgvraag, mensen met lichamelijke beperkingen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. ​

In de bijlagen bij dit artikel treft u de leidraad aan. 

Op 24 juni organiseerde de VGN een slotbijeenkomst over de leidraad. Een verslag van deze bijeenkomst leest u hier.