Marktconsultatie inkoop forensische zorg verstandelijke beperking

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil beter inzicht krijgen in de interesse van zorgaanbieders voor forensische zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en welke randvoorwaarden hiervoor relevant zijn. Op basis van de voorlopige uitkomsten van de huidige aanbesteding is het de verwachting dat er aanvullende capaciteit moet worden gecontracteerd, in het bijzonder voor de doelgroep Verstandelijk Gehandicapt (VG). Hiertoe voert het ministerie een marktconsultatie uit, die zich richt op aanbieders met én aanbieders zonder ervaring met forensische zorg. Het ministerie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

Behoefte aan meer capaciteit
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert momenteel een aanbestedingsprocedure uit voor de Overige Forensische Zorg (OFZ) inclusief Tbs-zorg Beveiligingsniveau 3. Deze procedure heeft als doel het contracteren van zorgaanbieders per 1 januari 2024. De aanbesteding bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Op basis van de (voorlopige) uitkomsten van deze aanbesteding is het de verwachting dat er aanvullend benodigde capaciteit moet worden gecontracteerd, in het bijzonder voor de doelgroep Verstandelijk Gehandicapt (VG).

Inzicht in interesse en randvoorwaarden
DJI richt zich specifiek tot de zorgaanbieders die zich bezighouden met de VG-doelgroep om het belang van voldoende en passende zorgcapaciteit voor deze doelgroep te benadrukken. Om deze reden is DJI een marktconsultatie gestart, met als doel om inzicht te krijgen in de interesse van zorgaanbieders voor forensische zorg voor de VG-doelgroep (zowel met als zonder ervaring met forensische zorg) en welke randvoorwaarden hiervoor relevant zijn.

Online vragenlijst
In het bijgevoegde marktconsultatiedocument vindt u meer informatie over de marktconsultatie en de belangrijkste uitgangspunten van de inkoopstrategie. DJI vraagt u om de bijbehorende online vragenlijst in te vullen en in te dienen. U kunt de vragenlijst vinden via deze link en invullen tot woensdag 19 april. Met uw antwoorden kan DJI de aanbesteding voor aanvullend benodigde capaciteit zo passend mogelijk inrichten om zo ook te zorgen dat in de toekomst voldoende forensische zorgcapaciteit beschikbaar zal zijn voor de VG-doelgroep. Het beantwoorden van de vragen vraagt ongeveer een kwartier van uw tijd.

Vragen en meer informatie
Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, dan verneemt DJI deze graag. U kunt DJI per e-mail bereiken op Inkoop Forensische Zorg.