Missie en visie

Lees hier meer over de missie en visie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

blonde vrouw glimlacht naar lachende jongen

Missie

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

De VGN vertegenwoordigt de branche in het publieke debat. Uitgangspunt daarbij zijn de visie en waarden die binnen de vereniging breed gedeeld worden.

De VGN bevordert dat de condities aanwezig zijn om de aangesloten organisaties in staat te stellen om verantwoorde zorg en ondersteuning te leveren. Zij doet dit met name door de dialoog aan te gaan met maatschappelijke partijen en andere relevante stakeholders en door leden te faciliteren en te ondersteunen op het terrein van inhoud van de zorg, werkgeverschap en financiering.

Visie

Professionele zorg aan mensen met een handicap is een groot en kostbaar goed. Door de vermaatschappelijking van de zorg (ten gevolge van een andere visie op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving) en de gewijzigde context waarin zorgaanbieders opereren, zijn de eisen waaraan de leden van de VGN moeten voldoen fundamenteel gewijzigd.

Van belang voor een adequate ondersteuning van de leden is een sterke branchevereniging met een professioneel bureau die slagvaardig optreedt in een snel veranderende omgeving, de leden onderling bindt en bijdraagt aan de verbinding van de branche met de samenleving.
De branche staat voor:

  • bevorderen van de emancipatie en participatie in de samenleving van burgers met een beperking;
  • toegankelijke en goede/professionele zorg tegen aanvaardbare kosten voor iedere burger met een handicap;
  • bieden van een aantrekkelijke werkplek aan medewerkers;
  • goed bestuur;
  • samenwerking en partnerschap (bijvoorbeeld met cliĆ«ntenorganisaties).

Kernwaarden zijn: vertrouwen, betrokkenheid, professionaliteit en zorg die aansluit bij de vraag van cliƫnten (en ouders) en gericht is op een zo volwaardig mogelijk bestaan en een goede kwaliteit van leven.