Amerpoort, Sherpa en GGz Centraal tekenen overeenkomst: Goede zorg bij licht verstandelijke beperking én psychiatrische problemen

Mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen lopen regelmatig tegen de grenzen van de zorg aan. Zij, hun begeleiders en naasten zoeken vaak en langdurig naar goede behandeling en begeleiding. GGz Centraal, specialist in geestelijke gezondheidszorg, en Amerpoort en Sherpa, zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben daarom besloten samen te werken aan oplossingen die de behandeling, zorgverlening en kwaliteit van leven voor deze doelgroep aanzienlijk zal verbeteren.

Overeenkomst Amerpoort Sherpa GGz Centraal
Alle betrokkenen van Amerpoort, GGz Centraal, Sherpa en zorgkantoor Zilveren Kruis heffen het glas op de samenwerking

Unieke samenwerking

De drie zorgorganisaties ondertekenden 23 april in aanwezigheid van het zorgkantoor Zilveren Kruis een samenwerkingsovereenkomst met daarin plannen voor de komende jaren. Zij werken samen om de zorg te verbeteren voor mensen met een (vermoeden van een) licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen in de regio. Deze samenwerking is uniek voor de regio Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Eemland. 

Breed aanbod voor verschillende zorgbehoeften

De zorgvragen van mensen die een licht verstandelijke beperking hebben en ook kampen met psychiatrische problematiek lopen van ambulante begeleiding tot noodzaak van een intensieve behandeling. De samenwerking tussen de drie organisaties is erop gericht om in alle fasen van behandeling ondersteuning te bieden en richt zich op drie vlakken, namelijk een (bovenregionaal) expertiseteam, een gezamenlijk ambulant team en locaties voor (kort- en langer durende) opname. 

Pilot Mauritzhof GGZ-LVB

Een van de eerste mijlpalen van deze samenwerking is de start van een pilot op de locatie Mauritzhof van GGz Centraal in Bussum. Deze zomer opent daar een behandelafdeling GGZ-LVB met acht speciaal ingerichte plekken, voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek die tijdelijke klinische observatie, opname, diagnostiek en/of behandeling nodig hebben. Naast de klinische opname wordt ook intensieve begeleiding aangeboden. De behandeling duurt maximaal zes maanden, waarna de cliënten terugkeren naar hun oorspronkelijke woonlocatie.