Nieuws van leden

Cello voegt Nicole Daniëls toe aan Raad van Bestuur

05 december 2023

Vanaf 1 februari 2024 treedt Nicole Daniëls bij Cello in dienst als lid Raad van Bestuur. Samen met voorzitter Frank van der Linden vormt ze de Raad van Bestuur van Cello. De komende jaren bouwt Nicole graag mee aan waar Cello voor staat: bijdragen aan kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking, zodat in onze regio iedereen kan meedoen naar vermogen.

Nicole Daniëls
Nicole Daniëls

Nicole Daniëls werkt momenteel als clustermanager bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Ze heeft een financiële achtergrond en startte haar carrière als registeraccountant bij Deloitte. Ruim 15 jaar geleden maakte ze de overstap naar het ziekenhuis. Bij het Radboudumc in Nijmegen werkte ze als bedrijfsleider en vervolgens als clustermanager bij VieCuri Medisch Centrum. Door haar financiële- en zorgachtergrond in combinatie met haar persoonlijkheid is Nicole Daniëls voor zorgorganisatie Cello een waardevolle aanvulling.

Wat maakt dat ze de overstap naar Cello maakt?


Nicole Daniels (45): ‘Cello is een mooie organisatie, waar betrokken medewerkers werkzaam zijn. Wat mij aanspreekt zijn de ontwikkelingen binnen en buiten Cello. Met elkaar hebben we iets te doen om aan te sluiten bij een veranderende zorgvraag. Dat vraagt iets van medewerkers, maar ook van cliënten en hun naasten. Ik ben gedreven om met elkaar toe te werken naar een inclusieve samenleving, de belangen van mensen met een beperking vind ik heel belangrijk. Ik wil daar als bestuurder heel graag een mooie bijdrage aan leveren.’

Met veel energie kijkt ze uit naar haar nieuwe rol. Als lid Raad van Bestuur bouwt ze graag samen met collega’s, cliënten, familieleden, vrijwilligers en partners in de regio aan het organiseren van de zorg van nu en in de toekomst.

Vanaf 1 februari start Nicole Daniëls in haar nieuwe functie en dan maakt ze graag kennis binnen en buiten de organisatie. De Raad van Toezicht van Cello is blij met de komst van Nicole Daniëls en wenst haar veel succes en werkplezier.