Nieuws van leden

Dag van de Cliëntondersteuning op 4 november: aandacht voor knelpunten voor cliënten

03 november 2022

Op vrijdag 4 november viert Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners de eerste Dag van de Cliëntondersteuning. Op en rond deze datum vraagt de beroepsvereniging aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning in Nederland, onder andere met een signaleringsrapportage. Deze rapportage signaleert voor drie thema's de door cliënten ondervonden knelpunten, benoemt oorzaken en doet aanbevelingen om tot oplossingen te komen. De thema's in 2022 zijn: toegang en beschikbaarheid van voorzieningen, domeinoverstijgende knelpunten en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Opening Pier de Boerbrug in Amsterdam
Opening van de Pier de Boerbrug in Amsterdam ter ere van de eerste cliëntondersteuner. Op de foto (v.l.n.r.) wethouder Shula Rijxman en ervaringsdeskundigen Martin van Wringer (Mee Amstel) en Ellis Jongerius (LFB).

Wat doen cliëntondersteuners?

Cliëntondersteuners helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor inwoners die met hun vragen onder de Wmo vallen. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie.

Complexe knelpunten

Dagelijks lopen cliëntondersteuners tegen verschillende problemen en knelpunten aan. Zoals beperkt zicht op beschikbare zorgplekken, zorg en ondersteuning dat is opgeknipt in verschillende wetten, het ontbreken van passende zorg en de onbekendheid en onvindbaarheid van de onafhankelijk cliëntondersteuning. Auke Blom, verenigingsmanager van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB): 'De meeste knelpunten zijn al langer bekend bij alle partijen, maar ze zijn complex en moeilijk op te lossen. Toch geloven wij in oplossingen en hopen wij met onze signaleringsrapportage hieraan bij te dragen. Cliëntondersteuners zijn ook altijd bereid knelpunten toe te lichten en met instanties en zorgaanbieders mee te denken over oplossingen.'

In de week van 4 november vraagt BCMB aandacht voor deze knelpunten. Op www.bcmb.nl/dagvandeclientondersteuning staat meer informatie over de Dag van de Cliëntondersteuning, de signaleringsrapportages en interviews met cliëntondersteuners, deskundigen en betrokken partijen.

Over de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners

BCMB is sinds november 2014 een beroepsvereniging van Cliëntondersteuners en staat voor onafhankelijke, levensbrede en professionele cliëntondersteuning. De vereniging stimuleert vakmanschap en inspireert tot kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.bcmb.nl