Nieuws van leden

Duurzaamheidbeleid 's Heeren Loo beloond

Leestijd: 4 minuten
15 juni 2021

Alle regio’s van ’s Heeren Loo die daarvoor in aanmerking komen zijn weer brons gecertificeerd door de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen. Met de Milieuthermometer Zorg maakt een instelling zijn aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar.

's Heeren Loo.

Opnieuw bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg

Veertien regio’s hebben weer het bronzen certificaat behaald. De twee relatief nieuwe regio’s Zeeland en De Noorderbrug kunnen zich pas in 2021 voorbereiden op het behalen van de Milieuthermometer Zorg. De certificering stelt eisen op zestien gebieden, waaronder energie, water, bodem, lucht, afval, voeding, vervoer, vastgoed en groenbeheer. Dankzij alle initiatieven en de inzet van vele medewerkers speelt ’s Heeren Loo ook op het gebied van duurzaamheid een voortrekkersrol in de zorgsector.

De conclusie van het onafhankelijke auditteam van CERTI Nederland BV is dat “’s Heeren Loo in staat is gebleken om de missie en de visie van de instelling op het gebied van duurzaamheid om te zetten in een duidelijke strategie met concrete doelstellingen die gezamenlijk zijn gerealiseerd. Met 1.100 locaties verspreid door het hele land is dat geen sinecure en ook voor de komende jaren dient de ambitie hoog te blijven om de toekomstplannen te realiseren. Alleen enthousiaste en bewuste medewerkers kunnen samen dergelijke doelen realiseren en gelukkig zijn die binnen ’s Heeren Loo ruimschoots aanwezig.”

Duurzame initiatieven

De certificering van ’s Heeren Loo is het resultaat van vele verschillende acties. Zo vermindert de zorginstelling bijvoorbeeld de C02-uitstoot door verduurzaming van gebouwen, zijn er 8.000 zonnepanelen geplaatst en neemt de organisatie direct duurzame energie af. Ook heeft ’s Heeren Loo inmiddels drie composteermachines aangeschaft en in bedrijf gesteld.

De composteermachines verwerken gemiddeld 110 kilo groente-, fruit- en etensresten (GFE) per machine per werkdag, goed voor zo’n 16 kg compost. In de toekomst kan dit oplopen tot de verwerking van 275 kilo groenafval (GFE) per dag. Deze machine zorgt daarnaast voor dagbesteding voor cliënten en zet een circulair proces in gang doordat de vruchtbare compost gebruik wordt op tuinen op het park en aangrenzende buurttuinen.

Jan Fidder, Raad van Bestuur: “Dit is echt een gezamenlijk inspanning. Iedereen helpt op zijn manier een handje mee. Het is mooi om te zien dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en zich in wil zetten voor een duurzaam gezonde omgeving. En dat zie ik niet alleen op gebied van milieu gebeuren. Ook op sociaal gebied zijn we duurzaam bezig. Ik ben ervan overtuigd dat we onze nieuwe regio’s Zeeland en De Noorderbrug volgend jaar ook aan de lijst met gecertificeerde regio’s kunnen toevoegen.”

Meer informatie

Meer lezen over de duurzame initiatieven van ’s Heeren Loo? Lees dan verder in het digitale jaardocument 2020

Over ’s Heeren Loo 

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen we nog eens ruim 3.000 extramurale cliënten. 

's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten, waaronder de Academie voor Zelfstandigheid en het Expertisecentrum Advisium. Aan het expertisecentrum zijn ruim duizend medische, paramedische en gedrags­wetenschappelijke specialisten verbonden. Met 130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpen we mensen verder.