Nieuws van leden

Inspectie looft aanpak DHG JeugdzorgPlus ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag

25 april 2014

De Inspectie Jeugdzorg is zeer tevreden over de wijze waarop De Hoenderloo Groep (DHG) op de JeugdzorgPlus-locatie Kop van Deelen het risico voor jongeren om slachtoffer of pleger te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag weet in te perken. De Hoenderloo Groep is onderdeel van Pluryn.

Het toetsingskader ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’ stond centraal tijdens het toezicht dat drie inspecteurs van de Inspectie Jeugdzorg op dinsdag 22 en woensdag 23 april uitvoerden bij de JeugdzorgPlus-leefgroepen van De Hoenderloo Groep. De toetsing vond plaats op vier thema’s:

  1. Aandacht besteden aan een gezonde seksuele ontwikkeling;
  2. Handelen bij risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  3. Handelen bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  4.  Randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen en kinderen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

JeugdzorgPlus van De Hoenderloo Groep scoort op alle thema’s positief, zo lieten de inspecteurs weten in een eerste mondelinge rapportage aan het eind van hun bezoek. De inspecteurs voerden gesprekken met jongeren, pedagogisch medewerkers, behandelcoördinatoren, trainers, ondersteunende diensten, leidinggevenden en directie. Het viel hen op dat er vrijmoedig en natuurlijk over het thema seksualiteit gesproken wordt en dat er niet wordt geproblematiseerd. Ze vonden het mooi te constateren dat de jongeren die ze spraken zich veilig voelen bij De Hoenderloo Groep.

‘Opvallend goed’ ervaarden ze de manier waarop alle medewerkers bijdragen aan het vormgeven van een goed basisklimaat op de groepen en het terrein, zodat er rust is voor de jongeren en hun behandeling goed vorm kan krijgen. Ook het geïntegreerde aanbod van onderwijs, zorg en behandeling beoordeelden de inspecteurs als goed, al zagen zij nog wel enige verbetermogelijkheden.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: