Nieuws van leden

Kentalis neemt deel aan Experiment Onderwijszorgarrangementen

27 februari 2023

Kentalis is één van de deelnemers aan het landelijk Experiment Onderwijszorgarrangementen. In Amsterdam krijgen leerlingen van Kentalis Signis met een communicatief meervoudige beperking (CMB) al onderwijs bij Kentalis Weerklank. Met de deelname aan het experiment bekijkt Kentalis of het onderwijs op deze woonlocatie geïntensiveerd en/of uitgebreid kan worden voor andere kinderen.

Kentalis onderwijs

Onderwijs en ontwikkelen

Het Experiment Onderwijszorgarrangementen is gestart voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte aan onderwijs en zorg. Het doel is dat zij toch onderwijs kunnen krijgen en zich kunnen ontwikkelen. Jeroen Hoek, Kentalis-directeur onderwijs CMB/DB (doofblind), legt uit: ‘Sommige leerlingen zijn niet in staat om het (gehele) onderwijsaanbod te volgen op een onderwijslocatie van Kentalis. Deze regeling geeft ruimte om hen een passend onderwijsaanbod te bieden. Daarin werken Kentalis Onderwijs en Kentalis Zorg samen op de locatie en trekken we in het traject samen op. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van het kind.’

Het experiment is gestart vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hun leven en toekomst

Sommige leerlingen, zoals kinderen met CMB, hebben intensievere zorg nodig dan op een onderwijslocatie geboden kan worden. Zij kunnen bijvoorbeeld niet reizen naar school of daar les krijgen. Daardoor kunnen ze nu niet naar een schoolgebouw komen. Wettelijk mag alleen onderwijs geboden worden op een onderwijslocatie.

Het Experiment Onderwijszorgarrangementen geeft de ruimte om ook buiten een onderwijslocatie onderwijs te bieden. Hoek: ‘Het gaat hier bijvoorbeeld over leerlingen in de woonvoorziening Kentalis Weerklank in Amsterdam. Zij kunnen wel leren, maar zijn niet in staat (volledig) naar de school Kentalis Signis te komen. Deze kinderen kunnen we dan (deels) onderwijs geven op de woonvoorziening. Deze leerlingen kunnen zich zo wel verder kunnen ontwikkelen. Dit heeft grote invloed op hun leven en toekomst van deze kinderen.’

Over Kentalis

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, slechthorend, doof of doofblind zijn of meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Kentalis werkt samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.