Leerhuis Epilepsie CRKBO-geregistreerd

Deze maand bestaat Leerhuis Epilepsie vijf jaar en in die jaren zijn er grote ontwikkelingen binnen de organisatie geweest, met als kers op de taart de CRKBO-registratie op 21 april 2023. In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.

Leerhuis Epilepsie

Hoge kwaliteit en professionaliteit

De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland. ‘Na aanlevering van diverse documenten en toelichtingen, heeft er een officiële audit plaatsgevonden,’ vertelt Céline van Aalst, coördinator Leerhuis Epilepsie. ‘Omdat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen hebben we vanaf 21 april 2023 een formele registratie. Dit laat aan onze klanten en cursisten zien dat wij staan voor hoge kwaliteit en professionaliteit.’

Blijven ontwikkelen en vernieuwen

Dat Leerhuis Epilepsie zich blijft ontwikkelen, zie je onder andere door de nieuwe scholingen en e-learnings die ze ontwikkelen en vernieuwen. De afgelopen vijf jaar heeft Leerhuis Epilepsie geïnvesteerd in blended learning en klassikale scholingen en zijn de vervolgscholingen en diverse verdiepende scholingen ontwikkeld. De laatste jaren zijn daar nog drie e-learnings aan toegevoegd.

Verbonden aan Kempenhaeghe en SEIN

‘Leerhuis Epilepsie blijft bestaande scholingen en e-learnings kritisch toetsen. We blijven ons vernieuwen en aanpassen aan de behoeftes van onze klanten, de VG-instellingen. Doordat Leerhuis Epilepsie verbonden is aan Kempenhaeghe en SEIN beschikken we over de laatste informatie en kunnen we gebruik maken van de kennis en kunde in alle geledingen. Dit maakt dat onze scholingen zo dicht bij de praktijk staan, maar ook écht inzicht geven in het wetenschappelijke neurologische stuk,’ voegt Van Aalst toe.

Nieuwe scholing: Teamscholingen

Dat Leerhuis Epilepsie met regelmaat blijft vernieuwen laten ze ook zien met de allerlaatste scholing; Teamscholing Epilepsie. Dit is een vervolg op de Vervolgscholing Epilepsie die men na de Basisscholing Epilepsie volgt. Tijdens de Teamscholing Epilepsie gaat men dieper in op casuïstiek van het team en vindt er intervisie plaats. ‘Deze scholing is ontwikkeld vanuit de behoefte van onze klanten om extra inzichten en hulp te krijgen bij zelf ingebrachte casuïstiek vanuit een team,’ vertelt Céline van Aalst enthousiast.

Over Leerhuis

Leerhuis Epilepsie is een initiatief van SEIN en Kempenhaeghe. Ons doel is om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Samen hebben we veel kennis uit de wetenschap en de praktijk. Als we die kennis delen met andere zorgprofessionals, kunnen we samen voor een betere epilepsiezorg in Nederland zorgen. Onze scholingen worden gegeven door medewerkers van SEIN of Kempenhaeghe. De lessen zijn bedoeld voor mensen met een mbo- en/of hbo-opleiding.