Lievegoed geeft invulling aan maatwerkplaatsen voor mensen met een lvb en complexe bijkomende problematiek

Lievegoed bouwt op het Berg en Bosch terrein in Bilthoven 12 extra woon- en behandelplekken voor mensen met een complexe zorgvraag. Deze mensen vinden moeilijk een woonplek omdat ze naast hun licht verstandelijke beperking ook te maken hebben met bijkomende problemen zoals bijvoorbeeld verslaving of psychiatrische klachten. Dit is een doelgroep die door de schotten in de zorg vaak tussen de wal en het schip raakt.

hand plukt plant uit de grond

"Op locatie de Pauw in Bilthoven wonen al 24 mensen met vergelijkbare problematiek. We merkten dat de behoefte aan dit soort woonplekken met een bijbehorend gespecialiseerd behandelaanbod op het gebied van verslaving of psychiatrie groot is. Het verheugt ons dat we in samenwerking met Zilveren Kruis Zorgkantoor een aantal mensen een maatwerkplek kunnen bieden binnen het programma Volwaardig leven”, aldus Hilde Hooijman bestuurder van Lievegoed. 

Ieder mens, ook de mens met een aandoening of beperking, kent eigen groeimogelijkheden. Bij Lievegoed weet men uit ervaring dat een mens uit meer bestaat dan alleen de beperking of het probleem. De organisatie richt zich niet alleen op wat niet goed gaat, maar vooral op wat er wel goed gaat en op het versterken van het gezonde. Daar wordt “heel de mens” gezien. Ieder mens is in de kern gezond en Lievegoed gaat uit van de eigenheid van ieder mens.

We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. Je bent tenslotte meer dan je denkt!

Vanuit deze visie gaat Lievegoed dan ook graag een duurzame verbinding aan met mensen binnen ‘caring communities’. In deze gemeenschap vinden zij een veilige plek om te wonen van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen en werken. Uit jarenlange ervaring weet men bij Lievegoed dat betekenisvol werk gezondmakend is en voor iedereen bijdraagt aan een goed leven. Het creëert ritme en structuur en kansen om mee te doen en vol te houden. 

Michiel van der Spa, zorginkoper bij Zilveren Kruis Zorgkantoor over de nieuwe locatie: “Wij zijn erg enthousiast over het plan van Lievegoed om een aanbod te realiseren voor klanten met een zorgvraag op het snijvlak van sectoren. Lievegoed heeft inmiddels ruime ervaring met zorg voor deze doelgroep, waardoor wij erop vertrouwen dat klanten hier een goede woonplek zullen vinden. Het is ook fijn dat wij als zorgkantoor een bijdrage hieraan kunnen leveren vanuit het programma Volwaardig leven door de financiering voor maatwerkplaatsen. Wij vergoeden een deel van de investerings- en opstartkosten waardoor dit plan voor Lievegoed haalbaar is geworden. We waarderen het dat Lievegoed de handschoen oppakt voor deze kwetsbare klanten die niet overal terecht kunnen.”

Een multidisciplinair team van professionals zowel op het gebied van verstandelijke beperking,  psychiatrie en verslaving biedt ondersteuning en behandeling aan deze doelgroep. Lievegoed heeft in de afgelopen maanden het Ggz behandelaanbod aangescherpt. Dat betekent dat ze een aantal behandelingen niet meer gaan bieden, zodat ze zich nog meer kunnen specialiseren in de behandeling die voor deze doelgroep relevant is. Daarbij werken ze ook samen met collega-zorginstellingen, zowel in de Ggz als de gehandicaptenzorg.

Lievegoed ziet ernaar uit om in augustus de eerste mensen van harte welkom te heten.   

Over Lievegoed

Wij bieden, op basis van onze antroposofische identiteit, de best passende specialistische behandeling en begeleiding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving. De zorg die wij bieden draait om vragen en behoeften van onze cliënten in een helende, verzorgde en verzorgende gemeenschap. Daar ligt voor ons de basis voor kwaliteit van leven. Een mens is immers alleen mens in relatie tot anderen. Wij richten ons daarom zowel op het individu als ook op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei. Wij geloven in de kracht van ritmes en rituelen, kunst en cultuur, contact met de natuur, gezonde leefstijl, duurzaamheid, zingeving met ruimte voor spiritualiteit. Deze waarden geven ons voortdurend richting in alles wat we doen. Meer informatie over de missie en visie van Lievegoed is te vinden op onze website www.lievegoed.nl en wil je meer weten over deze woon- en behandelplekken mail dan naar communicatie@lievegoed.nl
 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit lachend