Nieuws van leden

Meer maatjes voor mensen met een verstandelijke beperking in Utrecht

14 april 2022

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben veel baat bij een maatje waar ze mogen zijn wie ze zijn. Zij kunnen het sociale leven van mensen met een beperking verrijken. Juist door samen gewone dingen te ondernemen voelt iemand zich weer onderdeel van de samenleving. Handjehelpen en zorgorganisatie Abrona werken daarom al langer succesvol samen en slaan in 2022 opnieuw de handen ineen. Dit keer in Utrecht.

maatjes voor mensen met een verstandelijke beperking
Selvi komt elke week bij Ricardo langs

Meer maatjes koppelen aan mensen met een verstandelijke beperking

Al jaren zijn Handjehelpen en Abrona betrouwbare partners in de provincie Utrecht. Handjehelpen als aanbieder van maatjes bij mensen die extra ondersteuning en hulp nodig hebben, Abrona als organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Dankzij een bijdrage van de gemeente Utrecht breiden zij deze samenwerking uit en kunnen zij in 2022 nog meer maatjes koppelen aan mensen met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt is dat zorgprofessionals en vrijwilligers hand in hand optimaal invulling geven aan de ondersteuningsvraag van de inwoner. Misschien is het daardoor zelfs mogelijk dat de inwoner minder begeleiding nodig heeft van de zorgprofessional.

Sociale leven van kwetsbare inwoners verrijken

‘We zien dat de inzet van maatjes van Handjehelpen het sociale leven van onze kwetsbare inwoners verrijkt”, aldus accountmanager Corien Besamusca van Abrona. “Dat is hoognodig, want zij zijn in hoge mate geraakt door de coronacrisis. Activiteiten vielen weg en hun (soms toch al geringe) sociale netwerk werd nog kleiner. Eerder konden ze nog rekenen op steun uit de nabije omgeving. Minder sociaal contact en het wegvallen van dagbesteding of werk heeft gevolgen voor onder meer de dagelijkse structuur en hun kwaliteit van leven. We willen met deze samenwerking graag herstellen wat zij zijn kwijtgeraakt en op lange termijn hun leven verrijken.’

Leven is fijner dankzij een maatje

Handjehelpen koppelt al meer dan 40 jaar vrijwilligers en stagiairs aan mensen met een hulpvraag. ‘Hulpvragers geven aan dat hun leven dankzij een maatje fijner is, dat ze méér contacten hebben en beter in hun vel zitten. Dát is het Handjehelpen-effect!’, aldus Irene Domburg, directeur Handjehelpen. ‘Veel zorgaanbieders ondervinden dit ook, en werken daarom graag met ons samen. Door deze samenwerkingen kunnen we extra koppelingen maken. Onderling benutten we elkaars expertise, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de koppelingen.’

De eerste matches een feit

De eerste matches in 2022 zijn een feit. Zo komt Selvi (24), stagiair bij Handjehelpen, elke week bij de goedlachse Utrechter Ricardo (68) langs. Ricardo is zoals hij het zelf noemt ‘langzaam lerend’. Hij wil veel, maar het lukt hem vaak niet zelf. Hij krijgt hulp van Abrona en Selvi ondersteunt daarbij. Bijvoorbeeld met het aanbrengen van structuur in de dag en gezond leven. “Ik vind het leuk dat Selvi op bezoek komt. Ze brengt de zon mee! Als ze komt, lig ik meestal op de bank of op bed. Ik sta op om samen met haar iets te gaan doen. Gitaar spelen is onze gedeelde passie en we praten veel. Samen wandelen staat nog op de wensenlijst.” De regiocoördinatoren van Handjehelpen staan te popelen om nog meer passende koppelingen te maken tussen maatjes en cliënten van Abrona.

Inzet informele zorg

Met dit project willen Handjehelpen en Abrona ook nagaan of de inzet van een maatje kan leiden tot minder inzet van zorgprofessionals. Corien Besamusca: ‘We merken dat een maatje de zelfredzaamheid van een cliënt vergroot. Daardoor is wellicht ook minder (aanvullende) zorg nodig. Tegelijkertijd mag dit niet ten koste gaan van de kwaliteit van de ondersteuning in het leven van de cliënt. We toetsen dat door het aantal uren van de zorgprofessional en het aantal extra contacten van de cliënt bij te houden. We hopen daarmee inzichtelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van informele ondersteuning.’

Over Handjehelpen

De vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Handjehelpen zorgt voor de juiste match en biedt ondersteuning en begeleiding. Voor deze hulp is geen indicatie nodig. Handjehelpen bestaat meer dan veertig jaar en is actief in achttien gemeenten in en rondom Utrecht. www.handjehelpen.nl

Over Abrona

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld.