Nieuws van leden

Ons Tweede Thuis benoemt Marcel Mucek als tweede bestuurder

04 januari 2024

Ons Tweede Thuis benoemt Marcel Mucek (58) tot nieuwe bestuurder. Mucek, afkomstig van Cordaan, start per 15 maart 2024 naast Susan Veenhoff (53). Met Mucek heeft de groeiende zorgorganisatie uit Noord-Holland nu een meerhoofdige Raad van Bestuur.

Marcel Mucek
Marcel Mucek

De afgelopen zeven jaar is Mucek directeur GGZ/LVB+ geweest bij zorgorganisatie Cordaan. ‘Ik ben mijn hele carrière opgevoed met de inclusiegedachte. Een pluriforme, diverse samenleving waarin iedereen meedoet is een mooiere samenleving. Ons Tweede Thuis is niet alleen een gedegen, goede en betrouwbare organisatie bovenal brengt zij waar zij voor staat ook echt in de praktijk. Voor zo’n organisatie span ik me graag in’, aldus Mucek. Collega-bestuurder Veenhoff is enthousiast over zijn aanstelling: ‘Marcel heeft ongelofelijk veel ervaring in de gehandicaptenzorg en in de regio met eerdere aanstellingen bij Cordaan, Middin en Pameijer. Het is fijn om iemand met veel specialistische kennis naast me te hebben. Bovendien heeft Marcel een prettige, warme en betrokken persoonlijkheid. We vullen elkaar ook goed aan. Ik kijk erg uit naar onze samenwerking.’

Strategische koers

‘Het afgelopen jaar heeft Ons Tweede Thuis de nieuwe strategische koers voor de komende jaren vormgegeven. Daarbij ligt de focus op het bereiken van expertstatus voor specifieke doelgroepen en het versterken van samenwerkingen met naasten en vrijwilligers. We spreken de wens uit dat iedereen van waarde kan zijn voor de gemeenschap. Dat geeft veel energie, dat voel ik in de organisatie. Marcel komt op een fantastisch moment. We kunnen samen vorm en inhoud gaan geven aan de nieuwe koers’, aldus Veenhoff. Mucek: ‘De strategische en bestuurlijke opgave is fors in ons werkveld. Ik ben bekend met de uitdagingen. En ik kijk ernaar uit om hier samen met Susan en een fantastisch team van medewerkers, cliënten, naasten en vrijwilligers de schouders onder te zetten.’

Tweede bestuurder

Vanwege de omvang en complexiteit van de organisatie (ruim negentig locaties en 170 miljoen omzet) besloot Ons Tweede Thuis op zoek te gaan naar een tweede bestuurder. ‘De strategische en bestuurlijke opgave is fors in ons werkveld. De uitdagingen worden steeds omvangrijker en complexer. Denk aan de tekorten op de arbeidsmarkt, de inzet van informele zorg, de noodzaak tot duurzaamheid en het financieel gezond houden van de organisatie’, zegt Trudy Prins, voorzitter van de Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis. ‘We zijn blij met de komst van Marcel Mucek, die bekend is met deze uitdagingen en de juiste kennis en ervaring met zich meeneemt. Met twee bestuurders is er niet alleen meer bestuurlijke tijd om al die ontwikkelingen te adresseren, maar is er ook meer bestuurlijke aandacht voor het primaire proces. Dat zien wij als een duidelijke meerwaarde’, aldus Prins.

Samenwerking

Voor Cordaan betekent de aanstelling van Mucek bij Ons Tweede Thuis een mooie kans om de samenwerking tussen beide organisaties te verdiepen, zegt Godfried Barnasconi, voorzitter raad van bestuur van Cordaan. ‘Marcel zal bij Ons Tweede Thuis ongetwijfeld bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Zijn kennis en ervaring bij Cordaan kan hij ook inzetten om de banden tussen onze organisaties te verstevigen.’ Cordaan en Ons Tweede Thuis werken nu al samen op locatie De Marius Meijboom, een woonzorglocatie voor kinderen en volwassenen met een meervoudige complexe handicap.

Over Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is met ruim 3000 cliënten, verdeeld over ruim negentig locaties een regionale zorgorganisatie die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. De stichting is met ruim 2300 medewerkers en ondersteuning van 800 vrijwilligers actief in de regio Amsterdam, Haarlem, Amstelland en de Meerlanden. De missie van Ons Tweede Thuis: mensen kunnen zich ontwikkelen, zo veel mogelijk zelf keuzes maken, zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.