Nieuws van leden

ORO en GGZ Oost Brabant vormen integraal netwerk rond de cliënt

18 maart 2021

Per 1 maart heeft ORO Behandeling & Expertise haar intrek genomen in gebouw ’t Warant van GGZ Oost Brabant in Helmond. Deze fysieke bundeling van kennis en kunde is een belangrijke stap in de reeds nauwe samenwerking tussen ORO en GGZ Oost Brabant op weg naar een integraal netwerk rond kwetsbare mensen in Zuidoost-Brabant.

Foto Warant

Lisa Behrendt, directeur zorg Helmond/Peelland van GGZ Oost Brabant en Eveline van Veghel, sectormanager behandeling & expertise bij ORO zijn beiden enthousiast over de genomen stap en kijken met vertrouwen naar de toekomst.  

Waarde toevoegen 

Beide organisaties werken al jaren succesvol samen, zowel ambulant (in de wijk) als op het levendig landgoed van Huize Padua (Specialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie).  
“De complexe zorgvraag van onze cliënten, vraagt  in toenemende mate om integrale samenwerking. Door gebruik te maken van elkaars expertise kunnen we kwetsbare mensen domeinoverstijgend de beste én juiste zorg bieden. Elkaar kennen, zien en vertrouwen zijn daarbij belangrijke succesfactoren. De integrale strategie van netwerksamenwerking vertalen wij op deze manier door naar de operatie; daar waar echt waarde wordt toegevoegd voor onze cliënten in de samenwerking van onze behandelaren”, vertelt Eveline. 

Hoogwaardige netwerkzorg  


“De samenwerking van de verstandelijk gehandicapten- en geestelijke gezondheidssector is van grote toegevoegde waarde. We zien steeds meer groepen die behoefte hebben aan een integrale aanpak vanuit de verschillende expertisegebieden. Bijvoorbeeld bij Kind & Jeugd, mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA), maar ook bij mensen met trauma.  
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking een veel hogere kans hebben om een psychiatrische aandoening te ontwikkelen”, aldus Lisa: “Door intensief samen te werken, borgen wij dat we vanuit het netwerk hoogwaardige integrale zorg leveren. Waarbij iedereen zijn expertise inbrengt, ORO op het gebied van de verstandelijke beperking en het gedrag en GGZ Oost Brabant op het gebied van de specialistische GGZ. We zien de verhuizing van ORO dan ook als een mooie kans om de integraliteit van de zorg voor deze kwetsbare mensen te verstevigen.”  

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: