's Heeren Loo: Nieuwe leden in raad van toezicht

Met een aantal reguliere benoemingen is de raad van toezicht van ’s Heeren Loo weer compleet. Met ingang van 1 september treden toe Hans Amman en George Jautze, per 17 september volgt David Jongen. Er was een aantal vacatures ontstaan doordat de statutaire benoemingstermijn erop zit voor Rob Adolfsen en Jan Willen Buyser. De huidige voorzitter Rien Meijerink vertrekt na vierenhalf jaar op eigen verzoek.

logo 'sheeren loo

‘Veelzijdige en ervaren toezichthouders vertrekken, maar gelukkig krijgen we er weer deskundige opvolgers voor in de plaats. We zijn de heren Adolfsen, Buyser en Meijerink dankbaar voor de expertise die ze hebben ingebracht. Mede dankzij hen hebben we stappen kunnen zetten in de verdere professionalisering van ’s Heeren Loo’, zegt Jan Fidder, voorzitter van de raad van bestuur. ’s Heeren Loo is met ruim 15.000 cliënten en bijna 18.000 medewerkers de grootste organisatie als het gaat om het begeleiden, behandelen en leveren van huisvesting aan mensen met een (verstandelijke) beperking.

Strategische bedrijfsvoering

Hans Amman (1957) is faculteitshoogleraar bij de faculteit economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de raad van toezicht van ’s Heeren Loo richt hij zich op onder meer de strategische bedrijfsvoering. Ook wordt hij lid van de auditcommissie financiën. Naast zijn wetenschappelijke carrière heeft Amman veel bestuurlijke ervaring. Zo is hij onder meer lid van de raad van commissarissen bij AMC Ventures Holding, voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Nieuw Unicum en president-commissaris van woningstichting De Key.

Amman: ‘Bij ’s Heeren Loo staat de bedrijfsvoering ten dienste van de zorg voor onze cliënten en bewoners. Daar zit dan ook de uitdaging. Hoe organiseer je de bedrijfsvoering op een dusdanige wijze dat deze zo goed als mogelijk aansluit bij de zorg? Dat is flinke uitdaging in een continu veranderende omgeving. Graag lever ik daaraan mij bijdrage.’

Vastgoed

George Jautze (1950) heeft een brede werkervaring in de vastgoedsector. Jautze legt zich momenteel toe op toezicht en advies in de zorgsector, publieke sector en institutionele vastgoedbeleggingen. Zijn ervaring en expertise zet Jautze in de raad van toezicht in met als aandachtsgebied vastgoed. Ook wordt hij lid van de commissie vastgoed. Jautze heeft als voorzitter van de raden van toezicht voor vijf vastgoed beleggingsfondsen van Syntrus Achmea primair toegezien op de belangen van de aangesloten pensioenfondsen. Jautze is ook toezichthouder geweest bij zorginstellingen voor ouderenzorg en mensen met een (verstandelijke) beperking.

Jautze: ‘Ik ben verheugd dat ik weer een bijdrage mag leveren aan het welzijn van mensen met een (verstandelijke) beperking, met name op het gebied van een goede huisvesting.’ 

Nieuwe voorzitter

David Jongen (1964) wordt met ingang van 17 september voorzitter van de raad van toezicht. Jongen is bestuursvoorzitter van het Zuyderland MC. Jongen wordt lid van de remuneratiecommissie. Jongen kan bogen op een lange carrière bij de rijksoverheid (ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de gemeente Den Haag en het UWV. Hij is momenteel onder meer bestuurslid en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Jongen: ‘Ik heb mijn hele werkzame leven in de publieke sector gewerkt, waarvan de laatste negen jaar in de zorg. Met die liefde voor de publieke zaak wil ik graag de komende jaren mijn bijdrage leveren als voorzitter van de raad van toezicht bij ’s Heeren Loo.’ 

De overige leden van de raad van toezicht zijn: Yvonne van Rooy, René van Dijk, Simona Tiems en Cordula Wagner.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit lachend