Nieuws van leden

Stichting Milo vraagt aandacht voor ondersteunde communicatie

Leestijd: 3 minuten
05 oktober 2020

Stichting Milo vraagt aandacht voor mensen met communicatiebeperkingen tijdens de Internationale maand van de ondersteunde communicatie. In Nederland hebben duizenden kinderen en jongeren ernstige meervoudige communicatiebeperkingen.

twee meisjes zitten samen voor een spiegel
Sterre en Jade.

Elk jaar vindt in oktober de internationale maand van de ondersteunde communicatie plaats. Tijdens deze maand wordt internationaal aandacht gevraagd voor een vaak vergeten doelgroep in Nederland: naar schatting meer dan een half miljoen mensen (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) die niet- of nauwelijks (meer) kunnen praten of schrijven vanwege allerlei oorzaken, zoals ziekte, ongeval, aangeboren stoornissen of syndromen en de combinaties hiervan. Een belangrijk deel bestaat uit kinderen en jongeren. Zij hebben ondersteunde communicatie nodig om hun ‘stem’ te laten horen. Bij ondersteunde communicatie (OC) gaat het om vormen, methoden, technische oplossingen of hulpmiddelen waarbij alle zintuigen en uitingsvormen elkaar kunnen vervangen en ondersteunen. Bijvoorbeeld pictogrammen, foto’s, voorwerpen, ondersteunende gebaren, low-tech of high-tech (computer gebaseerde) communicatiehulpmiddelen voorzien van computerspraak.

In de Oktober OC-Maand geeft Stichting Milo op haar website en eigen sociale media (website, facebook, twitter, LinkedIn) een reeks voorbeelden van de bijzondere resultaten die met ondersteunde communicatie en de bijbehorende hulpmiddelen behaald worden bij kinderen en jongeren met complexe communicatiebehoeften én bij hun directe omgeving.

Stichting Milo heeft bijna tien jaar ervaring met het toepassen van ondersteunde communicatie (OC) binnen de behandeling van kinderen en jongeren met een meervoudige communicatieve beperking (en hun omgeving). Milo is in Nederland de organisatie die zich uitsluitend profileert en toelegt op gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van en voor mensen met complexe communicatiebehoeften en hun omgeving. Daarbij werkt de stichting nauw samen met de ‘Leerstoel Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is wereldwijd de eerste en enige leerstoel die zich volledig richt op ondersteunde communicatie. Door de verbondenheid van wetenschap en praktijk vindt voortdurend wederzijdse beïnvloeding plaats en maakt Milo gebruik van evidence based behandelmethoden.

Wetenschap en praktijk

Dr. Stijn Deckers, manager Diagnostiek en Behandeling, Stichting Milo : “Niet of onduidelijk kunnen spreken betekent niet dat je niets te zeggen hebt: ieder mens wil communiceren. Moeizaam communiceren en hun kind niet goed begrijpen is voor ouders en de mensen uit hun omgeving in veel gevallen een stil verdriet. Deze kinderen kunnen vaak niet praten en door motorische beperkingen kunnen zij niet altijd als vanzelf naar iets wijzen. Met de professionele en wetenschappelijk onderbouwde zorg en behandeling die ondersteunde communicatie mogelijk maakt, vergroot Milo het communicatieve vermogen van deze kinderen en jongeren én hun omgeving. Als resultaten zien we, naast een groei in taalontwikkeling, bijvoorbeeld het afnemen van probleemgedrag, herstel van de harmonie in het gezin, een betere onderlinge band, en meer zelfredzaamheid waardoor de afhankelijkheid van intensieve zorg afneemt.”

Prof. dr. Hans van Balkom, hoogleraar ondersteunde communicatie aan de Radboud Universiteit en werkzaam voor Stichting Milo: “Er is een oplossing voor iedereen met communicatiebeperkingen, maar die oplossing is voor iedereen anders. Daarbij gaat het om kiezen van de best passende en duurzame manier van ondersteunde communicatie. Dit vraagt om behandelaars die kennis en ervaring op het gebied van communicatie, taal en ondersteunende technologie vanuit verschillende vakgebieden weten te vinden en op de juiste manier kunnen verbinden. Vanuit dat perspectief werken we bij de universiteit aan de verdere ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van ondersteunde communicatie, waarbij de praktijk van Milo onontbeerlijk is. En omgekeerd moeten die wetenschappelijke inzichten weer hun weg vinden naar de praktijk.”

In oktober vindt ook de Kinderboekenweek plaats en Stichting Milo laat dan zien dat (digitale) prentenboeken kunnen bijdragen aan het vergroten van het communicatieve vermogen en taalverwerving. Van 1 oktober t/m 30 oktober zijn op de website van Milo, onder prentenboeken, drie codes te vinden die gratis toegang geven tot de digitale, interactieve en computer-geanimeerde versies van de ‘Milo & Lana’ prentenboeken (genoemd naar de hoofdfiguurtjes). In de boekhandel en bij Bol.com zijn de gedrukte versies van de prentenboeken verkrijgbaar.

Informatie over Oktober, maand van de ondersteunde communicatie

In oktober, de internationale maand voor ‘AAC Awareness’ (Bewustmaking ‘Ondersteunde Communicatie’), wordt aandacht gevraagd voor de kansen en mogelijkheden die ‘mensen met communicatief meervoudige beperkingen en hun omgeving’ krijgen door de passende inzet van ondersteunde communicatie. Dit initiatief van ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) krijgt elk jaar in oktober wereldwijd aandacht en wordt ondersteund door de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: