Nieuws van leden

Training Begeleiders in Beeld her-erkend op niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’

13 maart 2023

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) is trots! De training Begeleiders in Beeld is onlangs her-erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg.

her-erkennen begeleiders in beeld

Handvatten voor omgaan met probleemgedrag

Begeleiders in de zorg voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met probleemgedrag. Zij kunnen hierdoor negatieve emoties en stress ervaren, wat weer doorwerkt op hun handelen en de interactie met de cliënt. De interventie Begeleiders in Beeld - ontwikkeld door prof. dr. Petri Embregts - geeft begeleiders handvatten om hun begeleiding en relatie met mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren.

Effectief op meerdere vlakken

Uit effectonderzoek naar Begeleiders in Beeld blijkt dat de training niet alleen zorgt voor meer bewustwording van het eigen gedrag van begeleiders, maar ook tot adequater handelen leidt. Begeleiders in Beeld is effectief gebleken op het verbeteren van de emotionele intelligentie van begeleiders. Ook gaan begeleiders na de training beter om met stressvolle situaties dan voor de training. En zijn zij beter in staat om passende ondersteuning te bieden die aansluit op de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.

Naar het effect van de training op cliëntniveau start de AWVB vanaf mei 2023 een vervolgonderzoek. 

In-company en train-de-trainer

Begeleiders in Beeld is door de AWVB ondergebracht bij RINO Zuid en wordt vanuit hen in-company aangeboden bij zorgorganisaties. RINO Zuid biedt daarnaast een train-de-trainer-cursus aan voor orthopedagogen, basispsychologen, orthopedagoog-generalisten en GZ-psychologen. 

Lees meer over de her-erkenning van de training