Nieuws van leden

Trajectum, ASVZ en Pluryn lanceren de Pro Monitor: reflectietool voor onvoorwaardelijke zorg voor mensen met een LVB en agressief gedrag

20 februari 2024

Een groep mensen wordt vele malen doorgeplaatst uit de woning of zorginstelling waar zij verblijven. Hun agressieve gedrag in combinatie met de licht verstandelijke beperking (LVB) maakt dat organisaties zich onvoldoende voelen toegerust om hen te helpen.

sleutels aan sleutelring op tafel

Een onvoorwaardelijk thuis

De hoop is dat de cliënten in een nieuwe woonvorm beter geholpen kunnen worden. De cliënten komen in een vicieuze cirkel terecht van steeds weer doorplaatsing, of uitstoting. De afgelopen jaren is laten zien dat dit anders kan: cliënten mogen, ongeacht hun gedrag, in de woning blijven wonen. Dit is immers hun thuis. 

Gewoon blijven doen 

Gewoon blijven doen. Dat is het uitgangspunt van Pro, een samenwerking tussen Trajectum, ASVZ en Pluryn, het CCE en zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis. Pro wil doorplaatsing en uitstoting van mensen met een LVB en agressief gedrag voorkomen door onvoorwaardelijkheid te bieden en te ondersteunen bij een zo gewoon mogelijk leven.

“De cliënten wonen nu op een plek die ze thuis kunnen noemen.”

De 8 Pro-uitgangspunten

Om aan de missie te voldoen hebben de aan Pro verbonden organisaties acht uitgangspunten geformuleerd. Hoewel iedere Pro-organisatie haar eigen behandelmethodiek hanteert, werken zij vanuit deze uitgangspunten die alle acht even belangrijk zijn.

Pro monitor

Pro Monitor

De Pro Monitor is een vragenlijst die teams en organisaties helpt te reflecteren op het vormgeven van de Pro-uitgangspunten in de praktijk. Eén keer per jaar, of als daar behoefte aan is vaker, vullen de teamleden de Pro Monitor in. Er zijn vragen voor de begeleiders, teamleider, behandelaar en het bestuur. Invullen kan op een bijgevoegde excel. In een Pro Reflectiegesprek staan de teams samen stil bij vragen als: Wat vinden we dat echt goed gaat wat betreft het bieden van onvoorwaardelijkheid? Welk(e) nieuw(e) inzicht(en) hebben we met elkaar opgedaan? Zijn er uitgangspunten die meer aandacht nodig hebben? Wat pakken we als eerste op? 

“Doel van de teamreflectie is met elkaar de kwaliteit van zorg scherp te krijgen. Teams stellen samen vast wat goed gaat en welke afspraken nodig zijn om de benodigde verbeteringen mogelijk te maken.”

Reflectiegesprekken 

In 2022 en 2023 hebben ASVZ, Trajectum en Pluryn de Pro Monitor ingevuld en de Pro Reflectiegesprekken gevoerd. Met de reflectie konden successen worden benoemd en zijn verbeteringen doorgevoerd.

“Ergens komen is soms makkelijker dan ergens blijven. De Pro reflectie ondersteunt bij het nog professioneler en taakgerichter maken van het team. Met de Pro-uitgangspunten bieden wij onvoorwaardelijke zorg aan onze cliënten met een diversiteit aan problematiek. Elke dag opnieuw proberen wij hen een zo gewoon mogelijk leven te bieden, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken.”

Pro Monitor via VGN Kennisplein voor iedereen toegankelijk

De Pro Monitor is nu voor iedereen, die wil toewerken naar onvoorwaardelijke zorg, vrij toegankelijk. De Pro Monitor is hier te downloaden.