Nieuws

15 Proeftuinen onderwijszorgarrangementen bekend

Leestijd: 3 minuten
17 juni 2021

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht én stimuleren verbetering van het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg.

Onderwijs

15 proeftuinen onderwijszorgarrangementen

De 15 proeftuinen zijn geselecteerd door Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisaties Pameijer, Amerpoort, Driestroom en Stichting Milo zijn VGN leden en bij de proeftuinen betrokken. In de bijlage bij dit artikel vind u het overzichtje van de 15 proeftuinen.

Kennisdeling

Een onderdeel van de proeftuinen is de kennisdeling. Kennis en ervaringen van deelnemende initiatieven zullen worden gedeeld, zodat andere initiatieven en partijen hiervan kunnen leren. De aangewezen begeleiders zullen maximale beweging creëren door kennis betreffende goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen. Bent u geïnteresseerd in deelname dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar oza@BMC.nl.

Vervolgtraject

  1. De proeftuinen lopen van mei 2021 tot juni 2022.
  2. Het experiment start naar verwachting in september 2022. In het experiment kunnen organisaties afwijken van bepaalde wet- en regelgeving die tijdens de proeftuinen als ongewenste belemmering wordt ondervonden. Hierdoor kunnen innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijs en zorg alternatieve passende maatwerkmogelijkheden vormgeven of verder brengen. De effecten van het experiment worden gemonitord. 
  3. De opbrengsten uit het experiment vormen de basis voor het wijzigen van wet- en regelgeving voor een nieuwe vorm van onderwijs en zorg op de lange termijn.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bekijk dan de website van de rijksoverheid.nl voor meer informatie of stel uw vraag aan het projectteam, door een mail te sturen naar onderwijszorgarrangementen@minocw.nl.

Wilt u meer weten over welke mogelijkheden er al zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de onlangs gepubliceerde Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet van Ingrado, staat beschreven wie verantwoordelijk is en welk wettelijk kader momenteel van toepassing is.