Nieuws

19 veldpartijen pleiten voor aanpassing concept Besluit gelijkgestelde aandoeningen

01 februari 2022

Een brede coalitie van 19 veldpartijen uit de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg pleit in reactie op de internetconsultatie van het concept Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen, voor aanpassing van het Besluit.

wzd

Via het Besluit gelijkgestelde aandoeningen zijn in 2020 al NAH, Korsakov en Huntington onder de werking van de Wzd gebracht. VWS stelt nu voor om dit Besluit uit te breiden met twee andere aandoeningen. Een brede coalitie van 19 veldpartijen uit de ouderenzorg, geestelijke gezondheidzorg en gehandicaptenzorg vindt deze uitbreiding te beperkt en pleit voor aanpassing van het Besluit, zodat alle personen met een psychische stoornis onder de Wet zorg en dwang kunnen worden gebracht als de Wzd het wettelijke regime is dat het beste past bij hun zorgbehoefte. 

Wij hopen dat VWS de eensgezinde zienswijze van het veld overneemt en het Besluit zal aanpassen in de door ons voorgestelde zin. U treft de uitgebreide gezamenlijke reactie hieronder aan. 

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: