Nieuws

68.000 zorgmedewerkers via Regionale Sectorplannen geschoold

29 maart 2017

Door de Regionale Sectorplannen Zorg hebben 68.000 medewerkers in de zorg scholing gevolgd. Dit blijkt uit cijfers die RegioPlus op woensdag 22 maart heeft gepresenteerd aan demissionair staatssecretaris Van Rijn (VWS). Deze resultaten en met name de succesfactoren van de aanpak zijn van belang nu de zorgsector te maken krijgt met personeelstekorten. Deze sectorplannen maken deel uit van het Raamwerk Sectorplannen Zorg.

Resultaten
Werkgevers in de zorgsector hebben extra opleidingsplaatsen gecreëerd en ruim 68.000 medewerkers hebben scholingen en trainingen gevolgd. Hierdoor zijn zij voorbereid op de vele veranderingen en ontwikkelingen in de zorg, zoals de wijkgerichte aanpak, het werken in zelfsturende teams, de focus op versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid door patiënten/cliënten en de inzet van ICT en domotica. Ook zijn medewerkers opgeleid naar een hoger niveau, bijvoorbeeld mbo- naar hbo-niveau.

 Succesfactor: regionale aanpak
Het unieke van de Regionale Sectorplannen Zorg is de regionale aanpak en samenwerking met werknemersorganisaties zoals CNV, in combinatie met de landelijke organisatie, controle en verantwoording. Hierdoor zijn uitvoeringskosten relatief laag en de kwaliteit hoog. Cruciaal in de aanpak is ruimte voor regionale invulling wat betreft type scholing, aantallen en opleidingsniveau. Martin van Rijn, staatssecretaris ministerie van VWS, is blij met de behaalde resultaten.

De aanpak en resultaten bieden perspectief voor de toekomst, juist nu de sector weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Waar tot voor kort nog sprake was van personeelsoverschotten, ontstaan nu tekorten. Jelle Boonstra, directeur RegioPlus: “We zijn er nog niet. We moeten blijven investeren in de kennis en kunde van medewerkers in de zorg. Zij zijn de drijvende kracht achter ons zorgstelsel. De VGN heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat deze regeling de komende jaren wordt gecontinueerd 

Cijfers
Sinds 2014 zijn 18 Regionale Sectorplannen Zorg uitgevoerd. De resultaten mogen er zijn. In een periode van ruim twee jaar zijn 68.000 scholingstrajecten gevolgd. Met de uitvoering  van deze sectorplannen is een bedrag gemoeid van totaal 278 miljoen euro. 65,8 miljoen euro hiervan kwam van het ministerie van SZW. De werkgevers in de zorg investeerden zelf 212,2 miljoen euro. Het is duidelijk dat zij de afgelopen jaren, ondanks de bezuinigingen, extra hebben ingezet om hun medewerkers te scholen. Alle resultaten van de Regionale Sectorplannen Zorg zijn te vinden in de factsheet, in het uitgebreide overzichten in de korte film.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: