Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkrachten

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021. Een van de wijzigingen die is opgenomen in deze Verzamelwet betreft het aanbod voor een vaste arbeidsomvang voor oproepkrachten (artikel 7:628a BW).

Boeken

De wettelijke bepaling schrijft reeds voor dat de werkgever na 12 maanden binnen een maand, dus in de dertiende maand, een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang. De regering acht het wenselijk dat de vaste arbeidsomvang zo snel mogelijk daarna ingaat en wijzigt daarom de wet. Dit betekent dat de vaste arbeidsomvang ingaat uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, dus op de eerste dag van de vijftiende maand. De aanvaardingstermijn van de werknemer wordt 1 maand. Nu is dat nog tenminste een maand. De wijziging van artikel 7:628a BW treedt in werking per 1 juli 2021.

De volledige Verzamelwet SZW 2021 is hieronder te vinden.

Deze pagina is een onderdeel van