Nieuws

Aandacht in de Volkskrant voor gaten in zomerroosters en oplossingen

19 juli 2022

Springt u deze zomer bij in de zorg? Ervaring niet vereist, opent het artikel. Want door het tekort aan personeel, vakanties en ziekteverzuim door corona worden familieleden en anderen gevraagd om deze zomer bij te springen in de zorg. De nood is hoog. Toch vinden gehandicaptenzorgorganisaties oplossingen om problemen het hoofd te bieden. In het Volkskrant-artikel worden er vier uitgelicht.

forensische

Hulp van de familie

Ons Tweede Thuis stuurde aan alle ouders en verwanten van de cliënten die bij de zorgorganisatie wonen een brief. Hierin vraagt het of ouders en verwanten deze zomer kunnen helpen door hun kind of verwant een tijdje thuis te verzorgen, óf door bij te springen in de woning met taken als koken, wandelen en de koffie klaarzetten.

Door openstaande vacatures, de vakanties en ziekteverzuim is het noodzakelijk dat zorgorganisaties een groter beroep doen op familieleden. Bij Ons Tweede Thuis is dit in nauwe samenspraak met de centrale cliëntenraad gebeurd

Zet collega’s van ondersteunende diensten in

Bij Amarant worden collega’s van ondersteunende diensten gevraagd om mee te helpen. Teams kunnen via het intranet een oproep doen als ze in de knel komen. Hierin kunnen ze aangeven welke kwaliteiten zij zoeken. Daarnaast worden vrijwilligers nadrukkelijk gevraagd. Denk hierbij aan activiteiten als koken, meegaan naar de tandarts of helpen bij de invulling van vrije tijd en hobby’s. De echte zorgtaken blijven dan bij de professionals, voor alle andere klusjes is een zorghart voldoende kwalificatie. Amarant noemt zo’n klusje ‘pakketje werk’.

Bovenregionaal roosteren

Zorgorganisatie Dichterbij gaat deze zomer ‘bovenregionaal roosteren’. Medewerkers worden over meerdere teams geroosterd in plaats van per team. Dit biedt meer mogelijkheden om de bezettingsproblemen op te lossen. Hierdoor kan het wel zijn dat medewerkers op verschillende locaties moeten werken. Daarnaast schaalt Dichterbij de niet hoogstnoodzakelijke taken af zodat medewerkers meer tijd overhouden voor de dagelijkse zorg.

Extra uren werken

Koraal brengt contractuitbreiding bij de medewerkers onder de aandacht als oplossing. In gesprekken worden persoonlijke wensen en behoeften verkend en worden de rooster- en salarisgevolgen besproken wanneer iemand een paar uur extra per week werkt.

Hoopgevende oplossing

Extra uren werken is in potentie de meest hoopgevende oplossing voor het arbeidsmarkttekort, vindt ook VGN-voorzitter Boris van der Ham. Dit vraagt echter wil iets van de onderliggende structuren van onze maatschappij die hier niet op zijn ingericht. Zoals voldoende kinderopvang, toeslagen en cao’s. Daarnaast blijven we, samen met de bonden, aandacht vragen voor onze branche en voor het tekort aan geld. We hebben extra geld nodig om het inkomensverschil met andere sectoren te dichten. Hiervoor trekken we aan de bel in Den Haag.

Lees hier het volledige premium artikel in de Volkskrant met daarin meer duiding van betrokkenen uit de gehandicaptenzorg.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink