Nieuws

Aandachtspunten m.b.t. vaccinatieregistratie

Leestijd: 1 minuten
25 januari 2021

Met de komst van Covid-19 vaccins is de vaccinatie van cliënten begonnen. Het uitgangspunt is dat instellingen in de gehandicaptenzorg en de GGZ de vaccinatieregistratie onderbrengen in het EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem). Waar nodig kan deze registratie ook in het HIS (HuisartsInformatieSysteem) plaatsvinden. Dit uitgangspunt is een dringend advies aan u.

Twee handen met blauwe handschoenen zetten vaccinatieprik, created by Freepik.
Freepik

In de VVT sector is het uitgangspunt daar dat de vaccinatieregistratie wordt ondergebracht in het ECD (Elektronisch Cliënt Dossier), EPD (Elektronisch Patiënt Dossier) of het EVS. Wanneer u daarvoor kiest is het dus ook mogelijk om uw vaccinatieregistratie onder te brengen in een ECD.

Het projectteam, waarin VZVZ, RIVM, huisartsen, VGN en andere zorgbranches zijn vertegenwoordigd, instrueert de betrokken leveranciers van de systemen hierover, zodat dit in lijn is met de registratie van het toegediende vaccin en de toestemming van de cliënt. Uw leverancier zal ervoor zorgen dat de registratie- en communicatiemodule voor u beschikbaar is.