Nieuws

Aankondiging campagne: (On)vrijwillige zorg in de ambulante praktijk - dilemma’s rond vrijheid en veiligheid

16 augustus 2022

Professionals ondersteunen mensen met een beperking die zorg krijgen in de thuissituatie, in het onderwijs, zorgboerderijen, kleinschalige zorginstellingen en gezinshuizen om zoveel mogelijk in vrijheid te leven. In de praktijk zijn er altijd afwegingen tussen vrijheid en veiligheid én iemands levensgeluk. De Wet zorg en dwang (Wzd) helpt bij deze afwegingen, maar brengt ook dilemma’s met zich mee. In september start een campagne over dit thema bestaande uit filmpjes, podcasts en een talkshow. Je kunt je aanmelden voor de talkshow.

Traphekje

Vragen en dilemma’s bij de toepassing van de Wzd

Deze campagne is een resultaat van het project ‘Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg’. Het project is vorig jaar op initiatief van het ministerie van VWS door BVKZ, de Federatie Landbouw & Zorg en de VGN gestart en zal eind september worden afgerond. Het project gaat over de vragen en dilemma’s bij de toepassing van de Wzd in de extramurale ambulante praktijk. Het ministerie van VWS gaat aan de slag met de opbrengst van dit project. 

Complexe dilemma’s uit de praktijk

Hoe geef je als professional goede zorg aan EMB-cliënten die ondersteuning bij het tanden poetsen weigeren? Hoe ga je om met mediagebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking? Wat is daarin structuur bieden, duidelijke regels stellen en wat is onvrijwillige zorg? Wat heb je nodig om het gesprek te voeren met de cliënt en zijn naasten over vrijheid en veiligheid? Hoe organiseert een kleine zorgaanbieder de benodigde deskundigheid voor het bespreken van voorkomen, inzetten of afbouwen van onvrijwillige zorg? De dilemma’s zijn complex en liggen soms gevoelig. En dat is logisch, het gaat om mensenwerk en maatwerk.

Professionals voeren gesprekken over 'wat is onvrijwillige zorg'?

In het afgelopen jaar heeft de projectgroep met veel zorgaanbieders gesproken over hun vragen van het wel of niet toepassen van de Wzd in de praktijk. In de gesprekken werden concrete casussen besproken en stond iedere keer de vraag centraal: ‘is dit onvrijwillige zorg?’ Deze gesprekken gaven een beeld van de dilemma’s bij onvrijwillige zorg en de toepassing van de Wzd in de ambulante praktijk. Veel van de vragen en dilemma’s zijn ook herkenbaar voor de intramurale setting. In de filmpjes, podcasts en talkshow komen vragen en dilemma’s aan de orde en worden praktische en haalbare oplossingen in beeld gebracht.

Meer weten over hoe je onvrijwillige zorg kunt voorkomen? Meld je aan voor de talkshow op 22 september

Tijdens de talkshow op donderdagmiddag 22 september gaan we in gesprek over de dilemma’s rond vrijheid en veiligheid, het voorkomen van onvrijwillige zorg en het toepassen van de Wzd in de ambulante praktijk. Verschillende sprekers geven vanuit de ambulante praktijk hun kijk op het thema.


Je kunt de talkshow digitaal volgen via een livestream. Het programma begint om 15.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Het volledige programma wordt op een later moment bekendgemaakt. Meld je hier alvast aan voor de talkshow en blijf zo op de hoogte.

Op de hoogte blijven van de campagne? Houd de kanalen van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Federatie Landbouw & Zorg en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in de gaten.

 

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit