Nieuws

Accountants pleiten voor overeenkomsten finale afrekening 2015

18 februari 2016

Op 17 februari heeft de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) aan gemeenten, zorginstellingen en VNG een brief (zie bijlage) gestuurd waarin zij nadrukkelijk pleiten voor een finale afrekening van zorgkosten over 2015, plus voorstellen aanreiken om daartoe te komen. Dit pleidooi is geheel in lijn met de handreiking die wij 17 februari via deze website publiceerden.

kerndocumenten

De NBA bepleit het opstellen van overeenkomsten tussen gemeenten en zorginstellingen om tot een finale afrekening van zorgkosten over 2015 te komen. Zulke ‘finale afreken-overeenkomsten’ moeten bestaande natura contracten vervangen en zekerheid geven in de keten. Dat adviseert de beroepsorganisatie in een open brief aan gemeenteraden, colleges van B&W en besturen van zorginstellingen.

De oorspronkelijke contractafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein zijn vaak te complex en zorgen in de praktijk voor veel administratieve problemen. Om zeker te stellen dat gedeclareerde zorg terecht is geleverd heeft een gemeente gegevens nodig over individuele cliënten, de aard van de zorg en de naleving van contractuele verplichtingen. Maar de informatie uitwisseling tussen zorgaanbieders en gemeenten verloopt traag.

Klik hier voor meer informatie.