Nieuws

Acties voor aanbieders en gecertificeerde instellingen

02 december 2021

De invoering van de wetswijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 komt heel dichtbij. Omdat de invoering dreigt te vertragen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in de vorm van de ‘1 november maatregel’. Die maatregel betekent dat bestuurlijk is afgesproken dat er altijd een gemeente verantwoordelijk is en dat er een (bestuurlijke) escalatieladder is als dit in de praktijk niet tot een toewijzing leidt waarmee de aanbieder geleverde zorg kan declareren.

hardloper op leeftijd
De laatste loodjes

Samenvatting acties voor aanbieders en gecertificeerde instellingen:

  • Zorg dat u als aanbieder/gecertificeerde instelling in de contactendatabase staat; 
  • Bepaal voor welke jeugdigen de huidige zorgtoewijzing eindigt op 31 december 2021;
  • Bepaal voor welke jeugdigen de zorg/hulp moet doorlopen;
  • Verstuur een iJW317 (evt. iJW 3153) voor deze jeugdigen naar huidige gemeente als deze niet heeft laten weten dat de jeugdige administratief verhuist;
  • Als de huidige gemeente aangeeft dat jeugdigen voor 1/11 via de transporttool zijn overgedragen aan de ontvangende gemeente, neem contact op met deze ontvangende gemeente. Maak – samen met gemeente- met behulp van de keuzehulp contracteringsopties contractafspraken en spreek af of zorgaanbieder  daarna een standaardbericht (iJW315) stuurt of de gemeente een toewijzing (iJW301). Raadpleeg eventueel de contactendatabase om de juiste contactpersoon te vinden;
  • Dringend verzoek om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen als een gemeente vraagt om informatie t.b.v. de administratieve verhuizing of contractering.

De 1 november-maatregel in het kort
De gemeenten stellen vanaf nu eerst de zorg aan de jeugdige en de betaling daarvoor aan de aanbieder veilig en gaan daarna pas verder uitzoeken en controleren welke gemeente daadwerkelijk verantwoordelijk is geworden door de wetswijziging. Als in 2022 blijkt dat het toch een andere gemeente is, dan wordt dit rechtgezet doordat gemeenten onderling verrekenen (niet door met terugwerkende kracht toewijzingen te versturen[1]). De verdeling van de verantwoordelijkheid tussen gemeenten is als volgt afgesproken:

  • Als de huidige latende gemeenten de jeugdigen vóór 1 november in de transporttool heeft aangemeld, dan is de ontvangende gemeente verantwoordelijk (tenzij de ontvangende gemeente voor 1 november onderbouwd heeft aangegeven dat zij niet verantwoordelijk is);
  • Als de huidige latende gemeente de jeugdigen op 1 november of later in de transporttool heeft aangemeld, dan blijft de huidige latende gemeente (eventueel tijdelijk[2]) verantwoordelijk.

Daarmee is er dus altijd een gemeente (eventueel tijdelijk[2]) verantwoordelijk. De huidige latende gemeente moet de aanbieder informeren als de ontvangende gemeente verantwoordelijk wordt. Als een aanbieder niet is geïnformeerd kunt u er dus vanuit gaan dat de huidige gemeente (eventueel tijdelijk[2]) verantwoordelijk blijft.

Wat kunnen aanbieders doen?
In principe zijn de gemeenten verantwoordelijk om deze bestuurlijke afspraak op te volgen en hebben de aanbieders geen actieve rol daarbij. Zij hebben immers ook geen toegang tot de transporttool. De aanbieders kunnen wel helpen om inzichtelijk te maken voor welke jeugdigen gemeenten nog in actie moeten komen. Hierbij maken we onderscheid tussen twee verschillende situaties:

  1. De jeugdigen waarvoor huidige ‘latende’ gemeenten hebben aangegeven dat die administratief verhuizen naar een nieuwe ‘ontvangende’ gemeente.
  2. De jeugdigen waarvoor de huidige gemeente niets heeft doorgegeven.

Als de ‘ontvangende’ gemeente verantwoordelijk is (optie a), dan is de keuzehulp contracteringsopties relevant. In het kort is het dringende advies om als er al sprake is van een contractrelatie met de ‘ontvangende’ gemeente dit contract te gebruiken voor de administratief verhuizende jeugdigen. Ook als het contract niet 100% aansluit. Als er nog geen contractrelatie is met deze gemeente dan is het dringende advies om de ‘modelovereenkomst gemeenten – aanbieders’ te gebruiken en daarna z.s.m. een iJW315 op basis van deze contractafspraken te versturen.

Als aanbieders niets hebben gehoord van huidige gemeente of een ontvangende gemeente, dan kunnen ze niet anders dan ervan uit gaan dat de huidige gemeente verantwoordelijk blijft. Om gemeenten te helpen sturen zij een Verzoek Om Wijziging (iJW317) of evt. iJW 3153). De reguliere reactietermijn geldt hiervoor (binnen 5 werkdagen).

Contactendatabase
Er zijn (ontvangende) gemeenten die al ver zijn met de voorbereidingen en contact zoeken met de aanbieders om contractafspraken te maken om een iJW301 te kunnen versturen. We ontvangen signalen van deze gemeenten dat niet alle aanbieders in de contactendatabase zijn opgenomen. De oproep is dus: zorg dat uw organisatie in de contactendatabase staat, zodat gemeenten weten met wie contact gelegd kan worden om een toewijzing (en onderliggende contractafspraken) te regelen!

Verder ontvangen we signalen van gemeenten dat aanbieders niet of laat reageren op informatieverzoeken en vragen van gemeenten. Om de 1 november-maatregel snel uit te kunnen voeren, is het dringende verzoek om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen als een gemeente vraagt om informatie t.b.v. de administratieve verhuizing of contractering.

Meldpunt
Er is een tijdelijk meldpunt beschikbaar voor onterechte afwijzingen of als u er niet uitkomt met gemeenten: meldpuntwpb@i-sociaaldomein.nl. Het ketenbureau heeft tot op heden 16 meldingen ontvangen. Deze zijn alle opgelost. Dus als u een probleem ervaart bij de uitvoering van deze bestuurlijke afspraken, dan kunt u de hulp van het ketenbureau inschakelen. Informatie hierover zal ook onderdeel zijn van een bestuurlijk dashboard om de opvolging van de bestuurlijke afspraken te monitoren. Als problemen niet worden doorgeven, kunnen ze niet worden opgelost èn blijven ze onzichtbaar op bestuurlijk niveau.

iJW317 of iJW315 versturen! Ook als ervaring is dat deze worden afgewezen.
We krijgen signalen dat aanbieders geen iJW317 (of iJW315) versturen,  omdat ze, op basis van ervaringen in het verleden, ervan uitgaan dat dit verzoek wordt afgewezen. Wij adviseren nadrukkelijk om z.s.m. wel een iJW317 (evt. iJW 315[3]) te versturen en een eventuele onterechte afwijzing door te geven bij het meldpuntwpb@i-sociaaldomein.nl, tenzij u natuurlijk reeds contact heeft met de betreffende gemeente en/of er andere werkende afspraken gelden tussen u en betreffende gemeente.

iJW307 sturen als overdracht geregeld is
Wanneer u reeds een contract heeft gesloten met een nieuwe ontvangende gemeente en een toewijzing heeft ontvangen, is het belangrijk dat u een stopbericht (iJW307) stuurt naar de oude latende gemeente. Dan weet de latende gemeente dat hij de toewijzing kan stoppen.

[1] In het controleprotocol voor de accountantscontrole 2022 zal hiermee rekening worden gehouden.
[2] Er is afgesproken eerst de betaling voor de zorg veilig te stellen en pas daarna uit te zoeken welke gemeente daadwerkelijk verantwoordelijk is. In 2022 kan dus blijken dat de verkeerde gemeente ‘tijdelijk’ de rekening heeft betaald. De gemeenten verrekenen dit vervolgens onderling (niet met terugwerkende kracht een juiste toewijzing versturen).
[3] Verzoek om wijzing iJW317 is bedoeld voor o.a. een verlenging van de toewijzing. Sommige gemeenten (en aanbieders?) hebben dit bericht nog niet geïmplementeerd. In die gevallen kunt u een iJW315 gebruiken.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga