Nieuws

Agressieonderwijs al in de zorgopleiding

10 november 2015

Een succesvolle aanpak van agressie tegen medewerkers rust op twee pijlers, namelijk gedegen integraal beleid en goed geschoolde professionals. En die vaardigheden moeten al aangeleerd worden tijdens de opleiding, zodat zij beter voorbereid zijn op de praktijk. Dat vinden de werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg, jeugdzorg en maatschappelijke opvang, die uitvoering geven aan actieplan Veilig Werken in de Zorg.

Om agressief gedrag van cliënten of patiënten te kunnen voorkomen en ermee om te kunnen gaan, hebben alle professionals in de (jeugd)zorg een goede basis nodig, die al gelegd zou moeten worden tijdens de opleiding. Om onderwijsinstellingen te helpen dit vorm te geven is binnen de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ een website ontwikkeld met alle informatie en tientallen goede voorbeelden van leermaterialen die in het onderwijs kunnen worden ingezet: http://scholing.duidelijkoveragressie.nl. De leermaterialen zijn ook goed bruikbaar en gratis toegankelijk voor iedereen die al in de (jeugd)zorg werkt.

Oplossing ligt in het team
“Het is belangrijk dat de individuele zorgmedewerker al in de opleiding leert dat je er nooit alleen voor staat”, aldus Anja Cremers, beleidsmedewerker van NU’91 en vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties in de stuurgroep ‘Veilig Werken in de Zorg’. “Het moet een automatisme zijn om agressievoorvallen te bespreken in je team en samen tot oplossingen te komen. Als je dat niet geleerd hebt tijdens de opleiding is het voor medewerkers heel moeilijk om assertief hierin te zijn. Ze houden het dan nog teveel bij zichzelf.”

Van e-learnings tot films
Om het thema ‘agressie’ te borgen in zorg- en sociaal agogische opleidingen hebben tientallen medewerkers uit de zorg en het onderwijs samen een ‘raamwerk’ met vier thema’s ontwikkeld waarin alle competenties zijn vastgelegd die (jeugd)zorgprofessionals nodig hebben om goed met agressie om te kunnen gaan. Die competenties en tientallen bestaande hulpmiddelen en lesmaterialen die bij de thema’s horen zijn nu voor iedereen in de zorg en het zorgonderwijs gratis te gebruiken via de website. Van e-learnings en een lessenmodule over probleemgedrag tot praktische films over aangifte doen en informatie over leren de-escaleren.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De website http://scholing.duidelijkoveragressie.nl is een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen