Nieuws

Arbeidsrechtelijke veranderingen per 1 augustus 2022: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

29 juli 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt per 1 augustus 2022 in werking. Met name voor dienstverbanden vanaf deze datum gelden aangescherpte of nieuwe regels. Wat zijn de aandachtspunten voor werkgevers binnen de gehandicaptenzorg?

Boeken en hamer

Gewijzigde onderwerpen

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze wetswijziging is in verband met de toevoeging  van de EU Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie aan het Nederlands recht. De wet wijzigt de volgende onderwerpen:

 • Informatieverplichting
  De informatieverplichting van werkgevers aan werknemers bij indiensttreding wordt uitgebreid en aangescherpt. Het gaat hierbij om dienstverbanden vanaf 1 augustus 2022. Werknemers die reeds in dienst waren voor deze datum kunnen wel een verzoek doen om meer informatie. Werkgevers moeten de informatie dan binnen een maand verstrekken.
 • Nevenwerkzaamheden
  Werkzaamheden bij andere werkgevers mogen niet zomaar verboden worden, werkgevers moeten een objectieve reden hebben voor een verbod op nevenwerkzaamheden.
 • Scholing
  Verplichte scholing moet kosteloos worden aangeboden aan werknemers. Het gaat daarbij om scholing die nodig is om de functie goed te kunnen uitoefenen, inclusief scholing bij disfunctioneren of herplaatsing.
 • Meer voorspelbaarheid voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon
  Werknemers met een geheel of gedeeltelijk onvoorspelbaar werkpatroon krijgen een sterkere positie. Met een onvoorspelbaar werkpatroon wordt gedoeld op werknemers met een nul-urencontract of een min-max contract. Werken met de jaarurensystematiek valt buiten deze wettelijke bepalingen.
 • Verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Elke werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Denk aan een verzoek om een voorspelbaarder rooster. Werkgevers zijn niet verplicht elk verzoek te honoreren, maar dienen vooral tijdig te reageren op alle verzoeken.

Whitepaper en model arbeidsovereenkomsten

In opdracht van de VGN heeft Hanze Advocaat een whitepaper opgesteld waarin uitgebreider wordt ingegaan op bovenstaande onderwerpen en de impact van de wijzigingen voor werkgevers binnen de gehandicaptenzorg. Ook wordt beschreven welke aanpassingen gedaan moeten worden in nieuwe arbeidsovereenkomsten.

De whitepaper is hieronder te downloaden. Daarnaast hebben we model-arbeidsovereenkomsten gepubliceerd. Deze zijn beschikbaar voor leden van de VGN die zich bezighouden met het werkgeversbeleid. Is uw organisatie lid van de VGN dan kunt u deze extra informatie voor leden vinden wanneer u inlogt op onze website. Heeft u nog geen inloggegevens? Dan kunt u hier toegang aanvragen. VGN-leden kunnen bij vragen contact opnemen met de CAO-helpdesk via caohelpdesk@vgn.nl.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: