Nieuws

Artikel over huurovereenkomst en begeleid wonen

10 september 2019

Regelmatig komt het voor dat woningcorporaties of andere vastgoedeigenaren woonruimte verhuren aan zorgorganisaties waar vervolgens cliënten van de zorgorganisatie in gaan wonen. Bij het opstellen van dit soort huurcontracten moet goed omschreven worden wie de doelgroep is die het gehuurde gaat bewonen.

huurovereenkomst

Dit is belangrijk voor de kwalificatie van de huurovereenkomst tussen de corporatie en de organisatie: moet dit een huurovereenkomst woonruimte zijn of kan een huurovereenkomst bedrijfsruimte worden gesloten. Over dit onderwerp heeft VBTM-advocaten een lezenswaardig artikel geschreven. Diverse leden van de VGN hebben wellicht belang bij deze informatie. U vindt het artikel in de bijlage. Het artikel is geschreven door mw. Tanja de Groot. Zij heeft indertijd een bijdrage geleverd aan een ledenbijeenkomst van de VGN over huurovereenkomsten.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: