Nieuws

AWVB betrokken bij opleiding tot Ervaringsdeskundige

24 mei 2017

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) staat bekend om haar jarenlange samenwerking met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Zo was de AWVB, onder leiding van prof. dr. Petri Embregts nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van de opleiding tot ervaringsdeskundige voor mensen met een verstandelijke beperking bij de Fontys Hogeschool, deed zij in opdracht van ZonMw onderzoek naar het vormgeven van participatie van ervaringsdeskundigen binnen het Nationaal Programma Gehandicapten en wordt er door onderzoekers van de AWVB nauw samengewerkt met mensen met een beperking.

Tijdens het tweejaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats sprak prof. dr. Petri Embregts met Henriette Sandvoort (LFB) over thema’s als zelfbepaling en het cliëntperspectief centraal. Het belang van deze thema’s wordt breed gedragen, maar een belangrijke vraag volgens Embregts is hoe we zelfregie van mensen met een beperking daadwerkelijk gaan vormgeven. Wat vraagt dat van professionals, mensen met een verstandelijke beperking zelf, maar ook van onderzoekers? Hoe stimuleren we autonomie, en zorgen we tegelijkertijd dat we op basis van verbondenheid samenwerken. Door samen met ervaringsdeskundigen - maar ook met professionals en verwanten - in gesprek te gaan en onderzoek te doen naar deze thema’s is het mogelijk om niet alleen invulling te geven aan zelfregie van mensen met een beperking, maar zo ook bij te dragen aan het vergroten van de  zeggenschap  over hun eigen leven.

De AWVB is verheugd ook in de nabije toekomst -door toekenning van een ZonMw subsidie- verder te kunnen bouwen aan meer kennis en inzichten in de samenwerking tussen mensen zonder en met een beperking binnen het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’.

Deze pagina is een onderdeel van: