Nieuws

Begeleiderscongres over veilig werken in de gehandicaptenzorg

31 maart 2017

Hoe heilig is veilig werken in de gehandicaptenzorg? Wat betekent veilig werken voor mij en mijn cliënt? Ruim honderd begeleiders kwamen op 30 maart naar Abrona in Huis ter Heide om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en kennis op te doen. Het begeleiderscongres 'Hoe heilig is veilig?' werd georganiseerd door het Kennisplein Gehandicaptensector en de VGN. Een impressie.

De aftrap wordt verzorgd door Jan Klaver, HR-adviseur bij gastorganisatie Abrona. Hij vertelt over hoe veiligheid leeft bij Abrona en onderstreept het belang om probleemgedrag vroegtijdig te herkennen en erop in te spelen om zo agressief gedrag te voorkomen. In de middag wisselen begeleiders in een aantal workshops ervaringen en kennis uit en oefenen interventies rond het de-escaleren van grensoverschrijdend gedrag en agressie.


Lancering facebookcampagne 'Wát een vak'

Er is ook een primeur, zo wordt de campagne ‘Wát een vak’ gelanceerd. Met deze campagne op Facebook spreekt de VGN haar waardering uit voor alle medewerkers die zich met liefde en overtuiging inzetten voor mensen met een beperking en wordt het vakmanschap centraal gezet. “Want werken in de gehandicaptenzorg is echt vakwerk”, zegt VGN-directeur Frank Bluiminck. Lees meer

In Huis ter Heide wordt het eerste team waarmee mensen op Facebook kennismaken, gepresenteerd. Dit team werkt met jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen ('s Heeren Loo, locatie Groot Emaus in Ermelo). Op het congres zijn ook begeleiders van 's Heeren Loo aanwezig en er volgt een interessant gesprek met de zaal over hoe om te gaan met agressief gedrag. Reacties zijn: “Het is zwaar werk en de begeleiders zijn gewoon kanjers”. En: “De uitdaging is dat iedereen zichzelf kan zijn en dat de jongeren zich kunnen ontwikkelen”.


En hoe gaat het met jou?

Een indringend filmpje met onderzoekscijfers laat zien dat veel professionals in de gehandicaptenzorg te maken krijgen met onveilige gevoelens. Deze gevoelens zijn vaak een uiting van dilemma’s over uiteenlopende onderwerpen als medicatieveiligheid,  meer zelfregie en minder mensen op de werkvloer en reorganisaties waar jij en je team mee te maken krijgen. De VeiligPlus-aanpak stimuleert de dialoog in het team en wil dilemma’s bespreekbaar maken. Door met elkaar te praten kun je samen tot oplossingen komen en zonder knoop in je maag naar het werk gaan.
NU’91 benadrukt nog dat juist de gehandicaptenzorg veel oog heeft voor veiligheid. En dat elk team iets anders nodig heeft en op maat gefaciliteerd zou moeten worden en bepleit oefenruimte. Iedere begeleider mag oefenen, vallen, leren en weer opstaan. 
Uit het gesprek met de zaal blijkt dat begeleiders vinden dat er meer tijd voor dialoog moet worden gemaakt: “We hadden vroeger een rondje van dat we elkaar vroegen hoe het met je ging. Dat is helaas nu wegbezuinigd en gaat het overleg alleen maar over onze cliënten".


Gesprekstafels en workshoprondes

Tijdens en na de lunch worden aan de gesprekstafels ideeën uitgewisseld met mensen en organisaties die op het brede thema veiligheid mooie ervaringen hebben. De gesprekken varieren van proeftuinen meerzorg, de instrumentenbox seksuele diversiteit, tot ervaringen met een weerbaarheidscoach. In zes workshops wordt vervolgens nog dieper op specifieke onderwerpen ingegaan en wordt er ook veel geoefend. Zo kunnen begeleiders meer leren over de rol van een weerbaarheidscoach en (fysiek) kennismaken met weerbaarheidsmethodieken die worden gehanteerd bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Lees meer over de workshops 

Meer weten over veiligheid?

Het Kennisplein Gehandicaptenzorg heeft een speciale pagina waarop veel informatie en tools staan die helpen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid, integrale aanpak en aanpak van agressie en omgaan met veiligheid in relatie tot vrijheid.

Mensen die in de gehandicaptenzorg werken en alle andere geïnteresseerden worden opgeroepen om de facebookpagina van de campagne ‘Wát een vak’ te liken en om teams voor de campagne aan te dragen. Ga daarvoor naar www.facebook.com/werkenindegehandicaptenzorg

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen